Standpunten

Zoeken

Duurzame gemeente

Voor de PvdA is een duurzame samenleving ook een schone samenleving! Want dat is een samenleving die toekomst heeft. Dat betekent minder olie en gas en meer duurzame energie. Voor ons betekent het nog iets: ook hier moet iedereen aan mee kunnen doen. Ook hier dragen de sterkste schouders, de zwaarste lasten.

Lees verder

Een sociale gemeente

Ook in de komende jaren gaan we met de inwoners aan de slag met goede, realistische ideeën om onze dorpen nog mooier en socialer te maken. Met goede voorzieningen voor jong en oud. Dicht bij de mensen. Dus blijven wij investeren in goed wonen, werk, vervoer, onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg. Zo zijn wij er de afgelopen jaren in geslaagd om mensen die zorg nodig hebben ook zorg te geven. Maar we zijn nog niet klaar. Want we willen niet meer van hetzelfde. We willen het ook beter en anders. Want voor ons blijft gelden: Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg!

Lees verder

Minimabeleid

Armoede zou in onze maatschappij niet mogen voorkomen, maar ook in Brummen leven mensen onder het minimuminkomen. De PvdA zal zich inzetten om de armoede in Brummen zoveel mogelijk terug te dringen.

Lees verder

Sport en cultuur

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Het kunnen beoefenen van een sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Cultuur behoort tot de kern van de PvdA. Het is het hart van de sociaaldemocratie. Want: cultuur inspireert, verbindt en geeft kleur aan de samenleving.

Lees verder