Standpunten

Zoeken

Bestuur en Financiën

Wij gaan verder op het pad naar een bestuurskrachtige gemeente en naar financieel herstel.

Lees verder

Bouwen met impact

De PvdA wil slim bouwen. Dit doen we door woningen te bouwen die de doorstroming bevorderen, waardoor goede woningen beschikbaar komen voor iedereen. 60% van de nieuwe woningen zijn sociale huur- of betaalbare koopwoningen.

Lees verder

Brummen & Eerbeek

We gaan aan de slag met de plannen voor de centra van Brummen en Eerbeek. We maken er aantrekkelijke en bruisende plekken van, waar inwoners en toeristen graag komen!

Lees verder

Duurzaam landschap en voedseltransitie

We investeren in het behoud van onze mooie natuur en in biodiversiteit. We stimuleren duurzaam geproduceerd voedsel door lokale ondernemers.

Lees verder

Duurzame kringlopen en energie

We zetten ons actief in voor het verder verduurzamen van woningen. We maken onder strikte voorwaarden ruimte voor zonne-energie. De ontwikkelingen rondom mogelijkheden en voorwaarden voor windenergie blijven we volgen. Het opnieuw gebruiken van grondstoffen is van groot belang.

Lees verder

Een sociale gemeente

Iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning. Wij bezuinigen niet op het minimabeleid. Wij willen aandacht voor stille armoede en een actieve armoedebestrijding

Lees verder

Iedereen doet mee

Wij willen een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Lees verder

Participatie

We vinden het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij het beleid en dat we, in goed contact met inwoners, weten wat er leeft.

Lees verder

Sport en Cultuur

Sport en cultuur zijn van groot belang, zowel voor de gezondheid als voor de sociale samenhang. Sport en cultuur moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees verder

Waar kleine kernen groot in zijn

We ondersteunen initiatieven die de leefbaarheid in de kleine kernen bevorderen.

Lees verder