Wethouder

Yasemin Çegerek

Yasemin Çegerek

Wethouder

Participatie en inkomensondersteuning (inclusief schuldhulpverlening), minimabeleid, inburgering, recreatie & toerisme, cultuur, sport, gebiedsgericht werken en Wijkwethouder Eerbeek