Raadsleden

Simone Cox

Simone Cox

Raadslid

Fysieke leefomgeving, Klimaat en duurzaamheid, Sport, Centrumplan Brummen
Margo van Enck-Hulleman

Margo van Enck-Hulleman

Fractievoorzitter, Raadslid

Sociale leefomgeving (WMO, Jeugd, Onderwijs), Bestuursveiligheid
Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Raadslid

Participatiewet, Eerbeek-Loenen, Financiën