Een sociale gemeente

Ook in de komende jaren gaan we met de inwoners aan de slag met goede, realistische ideeën om onze dorpen nog mooier en socialer te maken. Met goede voorzieningen voor jong en oud. Dicht bij de mensen. Dus blijven wij investeren in goed wonen, werk, vervoer, onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg. Zo zijn wij er de afgelopen jaren in geslaagd om mensen die zorg nodig hebben ook zorg te geven. Maar we zijn nog niet klaar. Want we willen niet meer van hetzelfde. We willen het ook beter en anders. Want voor ons blijft gelden: Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg!

* Ook straks geldt: mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg. Daar blijven wij bij. Dus we blijven investeren in het lokale wijkteam ‘Team voor elkaar’. Professionele hulp, dichtbij mensen, in je eigen buurt.
* Uit alle gesprekken blijkt dat als het om zorg en welzijn gaat inwoners niet meer of minder van hetzelfde willen. Ze willen het vooral anders. Veel meer in eigen regie. Dus nu is het tijd voor een andere aanpak en innovatie. Bijvoorbeeld door mooie initiatieven als ‘De Droom’ of ‘De Mollenhof’ meerjarig te ondersteunen.
* We blijven investeren in goed onderwijs. Van 0 tot 18 jaar, want kinderen zijn de toekomst.
* De PvdA blijft zich inzetten voor goed en sociaal WMO-vervoer, het zogenaamde PlusOV. Na de valse start van 2017 moet het nu echt beter en schoner!
* De arbeidsplaatsen/banen die we hebben willen we behouden. Investeren in de mogelijkheden van de industrie is investeren in de toekomst.
* Lokale economie is ook versterken van de lokale markt. De gemeente kan daar een voorbeeld in geven door meer lokaal aan te besteden. Dat helpt ondernemers en geeft mensen een kans.
* Samen met Team voor Elkaar en andere partijen gaan we op zoek gaan naar nieuwe kansen en nieuwe vormen van beschut werk. En vanzelfsprekend heeft ook de gemeente de opdracht werk te creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
* Scholing en (beschut) werk voor mensen die nu nog langs de kant staan.
* We willen, dat gezinnen met schulden worden geholpen bij de aanpak van hun problemen. Bovendien moeten preventie en nazorg een veel belangrijker rol spelen. Daar mogen kinderen niet de dupe van worden.
* Brummen is terecht regenbooggemeente. Dat betekent dat we het voorbeeld moet geven. Bijvoorbeeld met het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
* Iedereen heeft recht op een veilige buurt en kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Wij willen net als in Deventer de ‘Brummense Schoonfamilie’ introduceren en buurtbewoners bij het leefbaar houden van hun omgeving betrekken.

Margo van Enck-Hulleman