De rek is er uit! (1)

Door Cor Flore op 17 oktober 2013

Tijdens het forum van10 oktober probeerden drie insprekers de raad te overtuigen, dat het opnieuw korten van de subsidie negatief zal uitpakken: Wim Wensink namens de muziekverenigingen, Hans Broer namens de bibliotheek en Yvonne ten Holder namens Stichting Welzijn Brummen (SWB). De PvdA herkent in de geuite kritiek veel van haar standpunten en zal tijdens de begrotingsvergadering met een motie komen om de culturele en maatschappelijke kaalslag te voorkomen. Alle drie betogen komen er op neer, dat de rek er uit is. In dit bericht gaan we in op de dreigende subsidiekortingen van de muziekverenigingen. Wim Wensink, voorzitter van de muziekvereniging “Eendracht” hield een gloedvol betoog namens de vier Brummense muziekverenigingen. Hij begreep de zoveelste bezuiniging niet. Hij baseerde zich daarbij op de door het college zo geroemde Toekomstvisie, waarin het college cultuur belangrijk voor de gemeenschap vindt. In “Tien reden om meer te investeren in cultuur” tonen de muziekverenigingen aan dat zij een grote bijdrage leveren aan de samenleving. De muzikanten verzorgen als vrijwilligers de door de gemeente weg bezuinigde muzieklessen in het basisonderwijs, zorgen voor muzieklessen aan de orkestjeugdleden, zijn met hun optredens actief tijdens vele manifestaties, zoals Koningsdag, Oranjefeesten, wandel4daagsen, intochten Sinterklaas, Floralia, kerstmarkten en ga zo maar door. Wim Wensink betoogde dat de verenigingen de al eerder opgelegde bezuinigingen nog hebben kunnen opvangen, maar dat de rek eruit is. De leden van de muziekverenigingen doen er alles aan om extra inkomsten te verwerven. Ze halen oud papier op, houden oliebollenacties e.d., maar op een geven moment houdt het op. Dan willen de leden niet nóg meer acties houden. Ze zijn lid geworden om muziek te maken. Het college onderschat dat de rek er op een gegeven moment uit is! Om meer inkomsten te verwerven zijn de lesgelden verhoogd. Dit heeft tot negatief gevolg dat er zo’n 10 (jeugd)leden in de gemeente bedankt hebben, omdat ze het financieel niet meer kunnen opbrengen. “Laat muziek geen hobby voor rijke gezinnen worden”, was de dringende oproep van Wim Wensink. In “Cultuur Versterkt” tonen de muziekverenigingen de waarde van hun verenigingen aan. Steeds meer korten op de subsidies tasten de mogelijkheden van deze verenigingen aan. De rek is er uit! De goede gesprekken die de muziekverenigingen met wethouder Bruning gehad hebben, hebben helaas niet tot een oplossing geleid. Wethouder Bruning was niet onder de indruk van het betoog van Wim Wensink. De opgelegde korting is maar een klein onderdeel van hun begroting en daarom vond hij de opgelegde korting verdedigbaar.

De PvdA onderschrijft de argumenten van de muziekverenigingen en zal alles in het werk stellen om tijdens de begrotingsvergadering van 31 de korting voor 2014 ongedaan te maken. Brummen zonder muziekverenigingen is geen Brummen. Wim Wensink riep tot slot: ”Het lot van muziekonderwijs voor alle kinderen uit alle lagen van de bevolking van de gemeente Brummen is in de handen van de gemeenteraad.” De PvdA staat in ieder geval achter de muziekverenigingen.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore