Voer voor een sociaal democratische woonvisie

Door Cor Flore op 4 juli 2015

In de Herziening van de Woningwet, die 1 juli 2015 ingaat, krijgt de gemeentelijke woonvisie een belangrijke plaats. Maar ook de huurdersverenigingen krijgen meer mogelijkheden om de stem van de huurders mee te laten wegen. Al met al voor de PvdA-afdelingen in de Stedendriehoek redenen om een discussieavond over de nieuwe wet te organiseren.

anita engbers

Anita Engbers

Die avond werd gehouden in Korderijnk te Voorst. Jan Jaap Kolkman, wethouder van Deventer, Matthijs Nijboer, directeur Duurzaam en Energie bij Atrivé en Anita Engbers, voorzitter van de PvdA-werkgroep Huurders hielden een inleiding en gingen in debat met de aanwezigen.

We noemen een aantal punten, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, die op deze avond aan de orde kwamen:
• De PvdA moet weer een duidelijke visie ontwikkelen over de volkshuisvesting en met bijzondere aandacht voor de positie van de sociale woningbouw. Die is de laatste tijd onderbelicht geweest, terwijl vele prominente sociaaldemocraten zich daar sterk voor gemaakt hebben, zoals Wibaut en Schaefer. Volgens Anita Engbers heeft de PvdA de laatste tijd de huurders vergeten.

Jan-Jaap Kolkman

• De gemeente moet de woonvisie samen met de partners ontwikkelen en uitvoeren (woningcorporatie, huurdersverenigingen, maar ook de particuliere sector.)
• Er moeten concrete en realistische doelstellingen geformuleerd worden.
• Met woningbouwcorporaties worden op grond van deze visie prestatieafspraken gemaakt, die niet vrijblijvend zijn.
• Voor de PvdA staat voor sociale sector centraal: betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Anita Engbers refereerde hierbij aan het Pleidooi van de PvdA-werkgroep Huurders.
• De liberalisatiegrens wordt per 1-1-2016 bevroren: € 710,68. Als de huur van de woning hierboven komt, wordt deze niet meer tot de sociale woningvoorraad gerekend en wordt er geen huurtoeslag meer toegekend. Een woningcorporatie mag de huur op dit bedrag vastzetten, zodat door de huurverhogingen geen woningen naar de vrije sector “verdwijnen”. Wel groeien de huren op deze manier naar de zelfde maximale huurprijs toe zonder rekening te houden met de kwaliteit van de woningen.

Tijdens de discussie kwamen ook punten naar voren die niet direct te maken hebben met het ontwikkelen van een woonvisie, maar wel invloed hebben op de sociale woningbouw.
• Volgens Anita Engbers is de particuliere huursector een groot voorstander van het bevriezen van de liberalisatiegrens. Deze sector heeft een stevige lobby in Den Haag.
• Het liberale Europa bemoeit zich stevig met de woningmarkt. Een land mag de woningbouw niet onbeperkt staatssteun geven. Alleen daar waar de vrije sector verstek laat gaan. De vrije sector bouwt geen woningen met huren, die betaalbaar zijn voor lage inkomens. Hier ligt een taak voor woningbouwcorporaties. Blijft de vraag wat betaalbare huren zijn.
• De verhuurdersheffing zou moeten verdwijnen. Er wordt gesuggereerd dat de woningcorporaties dit moeten opbrengen, maar de inkomsten van een woningcorporatie bestaan voor 95% uit de huuropbrengsten. Het zijn dus uiteindelijk de huurders die deze indirecte “woonbelasting” van 1,7 miljard moeten opbrengen, hetgeen Anita Engbers onrechtvaardig vindt t.o.v. eigenwoningbezitters.

Over al deze punten werd soms flink gediscussieerd. En die discussie is nog niet beëindigd. Vlak na deze avond verschenen er nieuwe berichten in de pers die veel invloed op de huursector hebben, zoals b.v. het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes en de verkoop van sociale huurwoningen aan (Britse) een particulier investeringsfonds.
Slotconclusie: Er ligt een stevige taak voor de PvdA in de Stedendriehoek bij het ontwikkelen van de gemeentelijke woonvisies.

Bijdrage van Anita Engbers

Bijdrage van Matthijs Nijboer

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore