Vlag half stok in gemeenteraad van Brummen

Door Cor Flore op 28 januari 2013

 

Wat de oppositie ook voorstelt, het lijkt bij voorbaat geen schijn van kans te hebben in de gemeenteraad van Brummen. Bovendien gaan de coalitiepartijen elk inhoudelijk debat uit de weg. In de januariraad kwam dat weer eens duidelijk naar voren. Het CDA had een motie “De vlag uit ingediend om het besluit niet meer te vlaggen vanaf de kerktorens in Brummen en Hall op feestdagen en verjaardagen van het Koninklijk Huis en tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei terug te draaien. Deze kerktorens zijn rijksmonumenten en eigendom van de gemeente. De gemeente steekt m.i.v. dit jaar de vlag op deze torens niet meer uit om € 3000 te kunnen bezuinigen. De gemeente Brummen neemt  daarmee uitzonderingspositie in. Er waren vanuit Hall en Brummen verontwaardigde reacties binnengekomen op dit besluit, genomen in de begrotingsraad van november 2012. Dorpsraden, kerkbesturen en individuele burgers wilden de jarenlange traditie voorzetten. En daar wilde het CDA aan tegemoet komen. De PvdA kon zich daar helemaal in vinden. Maar de discussie daarover begon al helemaal verkeerd, toen burgemeester Joosten het onderwerp lachend aankondigde. IPV-er Jan Willem de Jonge begon met een geschiedenisles over Napoleon en VVD-er mevr. Jolink vond het allemaal niet nodig. Het waren allemaal achterhoedegevechten volgens VVD en IPV. Geen enkele handreiking naar de oppositie. En de uitslag van de stemming over de motie was voorspelbaar: verworpen: VVD en IPV tegen, CDA en PvdA voor. Toen was de maat vol. CDA en PvdA waren diep en diep teleurgesteld. Na deze raadsvergadering zou er een besloten vergadering zijn. Belangrijkste onderwerp was de algemene beeldvorming rondom de gemeente Brummen bij de provincie. Brummen schijnt een speciaal plaatsje te verwerven in de provinciale burelen. Blijkbaar zijn de coalitiepartijen op zoek naar steun bij de oppositie om een betere ingang bij de provincie te krijgen. Maar na deze – opnieuw – teleurstellende raadsvergadering besloten PvdA en CDA te vertrekken. Op deze manier valt er met de collegepartijen nauwelijks samen te werken in het belang van Brummen. Nee, de vlag gaat niet uit in Brummen maar hangt volgens de PvdA halfstok.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore