Door Het Ombudsteam op 22 april 2017

Verian schiet tekort

Het is al weer geruime tijd geleden, dat de hulp van het ombudsteam werd ingeroepen door een Eerbeekse die lang moest wachten op huishoudelijke hulp bij terugkeer uit het ziekenhuis, hulp waarop zij recht had. Toch besteden we er nu aandacht aan i.v.m. de naderende vakanties.

Bewuste vrouw van boven de 80 had tijdelijk huishoudelijke hulp via het Team voor Elkaar (TvE) aangevraagd voor de herstelperiode na een operatie.

De hulp werd toegewezen voor een periode van 6 weken en was door TvE doorgeven aan Verian.

Geen hulp beschikbaar

Toen ze bij terugkomst uit het ziekenhuis Verian belde, kreeg ze te horen dat er geen medewerkster beschikbaar was en pas over 4 weken huishoudelijke hulp kon krijgen! Gelukkig nam mevrouw daar geen genoegen mee. Toch duurde het nog 14 dagen voordat er hulp kwam, die tot overmaat van ramp de eerste keer ook nog niet kwam opdagen! Uiteindelijk heeft mevrouw nog  3 weken hulp gehad, 3 van de 6 toegezegde weken!

Contractuele verplichtingen

Het ombudsteam heeft contact gezocht met het Team voor Elkaar. Uit het constructieve gesprek dat wij met het TvE hadden, bleek dat de zorg wel degelijk door Verian geleverd had moeten worden. In de contracten die de gemeente met zorgverleners afgesloten heeft, staat duidelijk dat als een zorgverlener door ziekte of vakantie van haar medewerkers de zorg niet kan leveren, moet “zoeken naar een gelijkwaardige oplossing voor het inzetten van zorgverleners”. En dat kan zelfs inhouden “de inzet van medewerkers van een andere organisatie”.

Het ombudsteam kreeg van Verian een zeer onbevredigend antwoord. Men kon de gegevens niet meer terug halen en kon deze zaak dus niet verder uitzoeken. Men had niet de intentie om de klacht uit te zoeken. Het ombudsteam is van mening dat Verian hier ernstig in gebreke is gebleven. Het ombudsteam wilde een klacht indienen, maar op verzoek van betreffende vrouw hebben we de zaak verder laten rusten.

Recht op huishoudelijk hulp

Waarom toch aandacht voor deze zaak die zich al geruime tijd geleden heeft afgespeeld?

De vakantieperioden komen er weer aan.  Wij willen erop wijzen dat tijdens de vakantie van medewerkers Verian (en andere zorgverleners) verplicht is vervangers in te zetten. Als Verian die niet kan leveren, kunnen ze een beroep doen op andere zorgverleners. Burgers hoeven dus geen genoegen te nemen dat er 2 tot 3 weken geen huishoudelijk hulp komt. Zij moeten gewoon nadrukkelijk bij Verian melden dat ze tijdens de vakantieperioden WEL hulp willen. Het is natuurlijk wel makkelijk voor Verian als de cliënt niets van zich laat horen. Dan hoeft men ook niet te zorgen voor vervanging. Hoort u dat Verian daar niet aan kan of wil voldoen, meldt u dat dan aan het ombudsteam: ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com

Ter afsluiting een positief bericht. Mevrouw kreeg van Verian ook persoonlijke verzorging. Deze is wel door Verian direct na thuiskomst naar volle tevredenheid geleverd.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam