Stichting Sportkompas gered???

Door PvdA-fractie gemeente Brummen op 28 december 2018

Donderdag 20 december floot de raad het college terug. Vier leden van het bestuur van de Stichting Sport Kompas (SSK) waren afgetreden. Zij vonden dat de politiek haar niet serieus nam. Tijdens de begrotingsvergadering had Mame Douma van Democratisch Brummen een amendement ingediend om de extra  50.000 euro te schrappen. Douma vindt dat er eerst maar eens opening van zaken gegeven moeten worden. Hij werd door de meerderheid van de raad gesteund. De PvdA, CDA en LB steunden in november dit amendement niet omdat zij van mening is, dat deze structurele bijdrage na alle bezuinigingen nodig is voor een gezonde exploitatie. Die bezuiniging was voor het bestuur de bekende druppel. Het bestuur wilde in vertrouwen de fracties de gang van zaken toelichten, want men wilde hierover met de politiek discussiëren. In een openbare forumvergadering komt dat volgens hen niet tot zijn recht. Maar VVD, DB en D’66 wilden dit tot frustratie van de aftredende bestuursleden niet.

Door het aftreden komt het voortbestaan van SSK in gevaar omdat een stichting minimaal 3 bestuursleden moet hebben. Om dit te voorkomen kwam het college met een noodingreep. Zij stelde voor om tijdelijk drie wethouders te benoemen in het stichtingsbestuur van Sportkompas. Een ongewenste situatie, omdat het stichtingsbestuur verantwoording moet afleggen aan het college. Maar de PvdA kon zich daar toch in vinden. Nood breekt wetten. Het voortbestaan van stichting Sportkompas was belangrijker dan gekissebis over de tijdelijke oplossing. De PvdA hechtte ook belang aan de mening van het personeel. Dit was blij dat het college deze stap genomen had. Het personeel verbaasde zich er over dat de bewuste partijen na het opstappen van het bestuur geen contact met hen had gezocht. Dat mag Democratisch Brummen (DB), die zich voorstaat op burgerparticipatie, zich wel aanrekenen. Blijkbaar behoort personeel niet tot de burgers. Zeer strategisch liet DB de VVD de kastanjes uit het vuur halen en fractievoorzitter Carla Wijnhoven deed dat met verve.

zwembad brummenHet college wilde eesporthal Bhoelerst uitvoerig overleggen met de afgetreden bestuursleden om hen te bewegen hun aftreden op te schorten om meer tijd te krijgen om nieuwe bestuursleden te vinden. Wilden zij dat niet dan was het alsnog mogelijk dat de drie wethouders door toe te treden tot het stichtingsbestuur om de continuïteit van Sportkompas te waarborgen. Maar VVD en DB bleven bij hun standpunt. Het ingediende amendement werd aangenomen met tegenstemmen van PvdA , CDA en LB en het college moet nu tot ontsteltenis van het personeel zien de zaak rond te krijgen. De structuuraanpassing die SSK  mede met behulp van het personeel in gang heeft gezet, ligt nu even stil.

En of het B&W lukt de zaak zonder die 50.000 euro en de pittige kritiek op de bestuursleden weer vlot te trekken, is maar de vraag.

PvdA-fractie gemeente Brummen

PvdA-fractie gemeente Brummen

Berend Klok   Margo van Enck  Ihsan Tunç

Meer over PvdA-fractie gemeente Brummen