Raad kritisch over Afvalbeleidsplan

Door Cor Flore op 3 februari 2013

In de januariraad stond het afvalbeleidsplan 2012-2016 op de agenda. Wethouder Elbers moest heel wat kritische vragen beantwoorden.Alle fracties waren het eens met de doelstelling dat afval zoveel mogelijk gescheiden opgehaald wordt. En de burgers van de gemeente Brummen doen dat ten opzichte van andere gemeenten goed. Maar volgens het college kan het nog beter door het inzamelen om te keren: Al het waardevolle afval zoals groen, papier, plastic, blik wordt aan huis opgehaald en het restafval moeten de mensen tegen betaling zelf wegbrengen bij verzamelcontainers, het zogenaamd gespiegeld inzamelen. Zo communiceerde het college via de media met de burgers. Er was geen enkel overleg geweest met burgers of de dorpsraden. Het leek erop dat als de raad het afvalbeleidsplan vaststelde, het zo ook zou gaan gebeuren.
In het forum, maar ook in de raad riep dat nogal wat kritische vragen op. Ook burgers die je daarover sprak, vroegen zich af waarom het anders moest? Volgens een gemeentelijk onderzoek zijn de burgers toch tevreden over het afvalinzamelsysteem. De raadsleden vroegen zich af waarom een goed lopende systeem veranderd moet worden. IPV-er Van der Looff vond zelfs dat het college de burgers zo niet verleidde om afval te scheiden, maar dwong. Ook de raadsleden het eens dat de communicatie met de burgers geen schoonheidsprijs verdient. Dat dit geen sterkpunt is van dit college heeft de PvdA al vaker betoogd op onze site. Zelfs het IPV is daar nu achter gekomen.

Misschien dat opmerkingen van burgers in het forum (“U moet niet het acceptatieniveau van de burgers overschatten, op een gegeven moment is de grens bereikt” en “Dan flikker ik alles wel op straat”)de coalitiepartijen aan het denken gezet hebben.
Vragen als hoeveel containers moeten de mensen wel niet thuis bergen, wat moeten mensen die echt niets weg kunnen brengen doen (die kunnen nu alles in de grijze container gooien), is het echt wel goedkoper en zijn de burgers wel bereid dit systeem uit te voeren of ontstaat er meer zwerfvuil. Allemaal vragen die het college nog niet kon beantwoorden. Dat moet nog allemaal onderzocht worden en burgerparticipatie komt in een later stadium nog volledig tot zijn recht volgens de wethouder. PvdA-fractievoorzitter Geert van Klinken sprak van een in een afvalbeleidsplan verpakte proefballon. Het gespiegeld ophalen neem je niet op in een beleidsplan maar in een visiedocument. Bij een beleidsplan hoort burgerparticipatie en een uitvoeringsagenda. Beide ontbreken. Werk het idee eerst uit dan kan het later nog in het beleidsplan opgenomen worden. Bovendien vroeg Geert van Klinken zich af of daar nu wel zoveel ambtelijke uren voor ingezet moeten worden.
Het CDA wilde het beleidsplan van de agenda afvoeren zodat uitgewerkte ideeën eerst met burgers en dorpsraden besproken kan worden. En al hadden alle partijen grote bedenkingen en van mening dat het gespiegeld inzamelen nog lang geen realiteit is, de motie van het CDA om het plan van de agenda af te voeren, haalde geen meerderheid. VVD en IPV bleven hun wethouder door dik en dun steunen. Blijkbaar schrok wethouder Elbers van alle kritiek, want het was allemaal nog niet zo ver. Er moet eerst nog van alles onderzocht worden. Als alles op een rijtje gezet was, zou de wethouder bij de raad terugkomen.
Twee opmerkingen die burgers in het forum maakten, zullen de raadsleden zwaar mee moeten laten wegen bij hun besluitvorming: De eerste: “U moet niet de acceptatiegrens van de burger niet te veel op de proef stellen, u rekt dat steeds meer op” en zeker de tweede “Dan flikker ik alles wel op straat”. Dat waren twee welgemeende opmerkingen.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore