PvdA steunt aankoop Kollergang 14

Door Margo van Enck-Hulleman op 2 oktober 2018

Met de aankoop van een pand aan de Kollergang gaat een belangrijke wens van de PvdA in vervulling: zorg dichtbij.

Met ingang van 1 januari 2019 gaat de gemeente Brummen zelf de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoeren die tot nu toe door Delta is uitgevoerd. De PvdA is van mening dat het tot onze sociale plicht hoort om mensen die niet op eigen kracht een werkplek kunnen bemachtigen, een helpende hand te bieden.  Deze burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een volwaardige plek in onze maatschappij. Het zijn burgers die werken bij een “gewone” werkgever maar met (financiële) ondersteuning, maar er is ook een groep voor wie dit onmogelijk is en daarvoor biedt de wet de mogelijkheid tot beschut werken.

Deze beschutte werkplekken kunnen nu worden aangeboden in het pand aan de Kollergang. Maar de Kollergang biedt meer mogelijkheden, zoals het opzetten van een arbeidsontwikkelcentrum, één van de kaders die de raad het college meegegeven heeft. Hier kunnen burgers, die om welke reden dan ook tijdelijk buiten het arbeidsproces zijn komen te staan weer voorbereid worden op werken binnen een bedrijf.

Margo van Enck

Margo van Enck

Door de aankoop van dit pand kan de gemeente deze doelgroepen een goede werkplek realiseren.

Lees hier het betoog Margo van Enck m.b.t. Kollergang 14

Margo van Enck-Hulleman