PvdA neemt haar verantwoordelijkheid

Door Maaike Jeronimus-Kok op 17 maart 2018
maaike jeronimus

Maaike Jeronimus

Dankzij onze wethouder Eef van Ooijen en de ambtelijke ondersteuning worden er eindelijk nieuwe bouwactiviteiten in Eerbeek mogelijk. Na 4 forumavonden en een raadsvergadering, werd in de 2e raadsvergadering het besluit genomen over het Bestemmingsplan Eerbeek (BPE). Het BPE werd met 14 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. D’66, IPV/GroenLinks en fractie Alberts stemden tegen.
Maaike Jeronimus voerde het woord namens de PvdA-fractie. De PvdA had al 3 weken geleden kenbaar gemaakt, dat zij voldoende informatie had ingewonnen om na ruim 10 jaar een beslissing over het bestemmingsplan te nemen. De beantwoording van de kritische vragen en de inhoudelijke gesprekken met de betrokken medewerkers van de gemeente had het vertrouwen in dit bestemmingplan doen toenemen. De PvdA was klaar voor de eindbeslissing. In de raad van 15 maart werd er nog 4 uur lang gedebatteerd. De VVD had verschillende amendementen ingediend om hier en daar het plan nog wat aan te passen. Het wilde dat als er essentiële wijzigingen in het plan worden aangebracht, de raad daar het laatste woord over heeft. De PvdA gaat ervan uit dat een fatsoenlijk college dit sowieso zal doen, maar door de amendementen is het nu ook in het BPE vastgelegd. Verder wilde de VVD niets veranderen aan de bestemming Oranje Nassauplein en meer winkelruimte toevoegen aan de Stuyvenburchstraat. Volgens de VVD zal de markt dat wel regelen. De PvdA heeft daar bedenkingen tegen. Zij denkt dat hierdoor de leegstand niet zal afnemen. Maar als de ondernemers zelf dit risico willen dragen, heeft de PvdA daar geen bezwaar tegen.
Rond half 11 werden de amendementen in stemming gebracht met het zelfde stemresultaat als hierboven. Hiermee was de basis gelegd voor de eindstemming: 14 voor 5 tegen.
Daarmee was het slot eraf. Uiteraard staat de PvdA erop dat alle 10 gebiedsdelen nu opgestart worden samen met de inwoners, ondernemers en waar nodig de industrie, niet in de informerende zin maar zo actief mogelijk. De VVD had daar nog een motie voor ingediend, maar die was zo negatief onderbouwd dat alle andere partijen tegen stemden.
We kunnen aan de slag in Eerbeek. ZEKER
Lees het uitgebreide betoog van Maaike Jeronimus.

 

 

 

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok