Nieuwe wethouders benoemd

24 april 2014

Woensdagavond 23 april werd het coalitie-akkoord van PvdA, CDA en Lokaal Belang “Schakelen naar de toekomst” in de raad besproken. Het waren de oppositiepartijen VVD, IPV en D66 die hun mening hierover gaven. De richting die de coalitie inslaat, wordt positief beoordeeld. Er werd door de oppositie nog wel een aantal kritische op- en aanmerking gemaakt, maar men wacht met een politiek oordeel totdat het bestuursakkoord – in juni – gepresenteerd wordt. Het grootste deel van de vergadering stond in het teken van het afscheid van het oude college en de benoeming van het nieuwe college. Alle partijen bedankten de aftredende wethouders. Mochten er in de afgelopen vier jaren flinke discussies geweest zijn en verschilde men nogal eens van politiek inzicht, het laat onverlet dat de wethouders zich ingespannen hebben om op de voor hen geëigende manier het beste voor Brummen te realiseren. De wethouders kregen van de gemeente een prachtige houten schaal als aandenken.

Eef van Ooijen tekent voor het wethouderschap.

Voor de PvdA was het hoogtepunt de benoeming van de nieuwe wethouders. Voor de PvdA trad een bekend gezicht aan: Eef van Ooijen keert terug als wethouder. Hij krijgt als portefeuille – Leefomgeving, industrie, duurzaamheid en educatie waarin o.a. de zware taak om het centrumplan van Eerbeek vlot te trekken. Naast Eef van Ooijen werden Koos Paauw (CDA) en Luuk Tuiten (Lokaal Belang) benoemd. Na de benoeming was het tijd voor kussen en handen schudden. Door de benoeming van twee raadsleden tot wethouder  moesten de vrij gekomen raadszetels weer opgevuld worden. Voor het CDA werd Gerrit te Bokkel benoemd en voor Lokaal Belang Marius Mennink. Hiermee waren alle formaliteiten vervuld en kan het nieuwe college aan het werk. De PvdA wenst hen daarbij veel succes.

Voor de geïnteresseerden vindt u hier de portefeuilleverdeling.

 

Het nieuwe college: Eef van Ooijen, Koos Paauw, Luuk Tuiten