Naar een veilige openbare ruimte

Door Het Ombudsteam op 31 januari 2017

Maandag 30 januari 2017 hebben Cor Flore en Betty Smith namens het PvdA-ombudsteam het college en de raad de notitie Veilige openbare ruimte aangeboden. Wethouder Luuk Tuiten en beleidsmedewerker mevr. Crezee namen de notitie op het gemeentehuis in ontvangst.
Het ombudsteam is al vanaf mei 2016 bezig om aandacht te vragen voor een veilige openbare ruimte in de gemeente Brummen.
Dat is begonnen met interviews met mensen met een gezichtsbeperking. In juni 2016 maakten mensen met fysieke beperkingen in juni 2016 gebruik van het recht van inspreken tijdens een raadsforum. Zij vertelden de raadsleden over hun ervaringen op de winkelpleinen in Eerbeek. Vanwege het uitblijven van acties door de gemeente heeft het PvdA-ombudsteam de Koninklijke Visio (expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen) gevraagd een schouw uit te voeren. De resultaten daarvan zijn op 8 december 2016 gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst in de Beekwal. Al deze activiteiten heeft het ombudsteam ertoe gebracht een notitie VEILIGE OPENBARE RUIMTE op te stellen.
In deze notitie doet het ombudsteam een aantal aanbevelingen. Die aandachtspunten zijn vooral tot stand gekomen door de contacten met de mensen met een visuele of lichamelijke beperking en dankzij de expertise van Visio. Hoewel het onderzoek zich toegespitst heeft op Eerbeekse situaties zijn de aanbevelingen toepasbaar voor de gehele gemeente. Het ombudsteam vertrouwt erop dat college en raad deze aanbevelingen ter harte zullen nemen.
De wethouder heeft toegezegd, dat hij gaat kijken om waar – mogelijk op korte termijn – enkele aanbevelingen uit de notitie ten uitvoer gebracht kunnen worden. Het ombudsteam denkt hierbij b.v. aan het beter zichtbaar maken van de zwarte paaltjes.

Eén van de grootste winsten zal zijn dat de gemeente elke ontwerp of aanpassing van de openbare ruimte voordat deze uitgevoerd wordt, al op papier laat toetsen door deskundige organisaties op het gebied van visuele en lichamelijke beperkingen. De ervaring heeft aangetoond, dat in de “papieren” fase van de plannen, ontwerpen aangepast kunnen worden, zodat vermeden wordt dat later aanpassingen – gepaard gaand met extra kosten – uitgevoerd moeten worden.

Alle aanbevelingen kunt u in de notitie lezen.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam