Is er nog plaats voor de jeugd?

20 mei 2014

Woensdagavond 14 mei liepen de emoties op de informatieavond over een Cruijff Court bij de Johanna Huiskampschool hoog op. Drie en een half jaar hebben Eerbeekse jongeren gewerkt om na de uitzending Regelrecht, waarin de Eerbeekse jeugd negatief werd neergezet, de beeldvorming een positieve wending te geven. ’t Heeft tot nu toe nog niet mogen baten. De informatie-avond was bedoeld om de buurt te informeren over wat een Cruijff Court inhoudt. Eén van de voorwaarden van de Cruijff Foundation is draagvlak in de buurt. Die is er voor alsnog niet. Van begin af etaleerde de overgrote meerderheid van de buurtbewoners een duidelijk nee. De buurt vindt een Cruyff Court een geweldig initiatief, “maar niet in onze buurt”. De buurtbewoners vrezen voor geluidsoverlast van hangjongeren, drugsgebruik, rondscheurende auto’s en afval die op straat wordt gegooid. Wat de jongeren ook probeerden, het kwam niet tot een echte dialoog ondanks dat Ilja van Holsteijn van de Cruyff Foundation zei dat er rond een Cruijff Court vrijwel geen overlast is. Elke dialoog werd in de kiem gesmoord. Het door de jeugd zo vurig gewenste Cruijff Court is er nog niet.
In de ingezonden brief in de Regiobode uiten de heer en mevrouw Sanders hun teleurstelling, dat het eind maart/ begin april door het college toegezegde gesprek niet heeft plaatsgevonden. Juist deze avond was er voor bedoeld om dat gesprek te hebben, nadat overigens in maart van dit jaar de wethouder samen met één van de jongeren huis aan huis een informatiefolder had afgegeven.
Nadrukkelijk werd er enkele keren door de behandelend ambtenaar van de gemeente erop gewezen, dat er nog geen besluit is genomen t.a.v. de locatie voor het Cruijff Court.
Gemeente, jongeren en wijkbewoners staan voor een grote uitdaging op welke wijze hier een brug kan worden geslagen tussen de wensen van de jongeren en de voorwaarden van de wijkbewoners.
Hierin samenwerken biedt wellicht een uitkomst.