Hoe willen we oud worden?

Door Cor Flore op 12 december 2016

Dit is een vraag die steeds actueler wordt. Het huidige kabinet heeft een enorme hervorming in gang gezet in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. De burgers, ouderen, maar ook mensen met een beperking, moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met voorzieningen op maat.

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, heeft in het kader van Van Waarde Lokaal specifiek onderzocht hoe al die veranderingen uitpakken in het leven van alledag van de ouderen. Dat is gebeurd met behulp van tientallen vrijwilligers, die 130 interviews met 66-plussers hebben afgenomen.

Uit al die gesprekken zijn 9 aandachtspunten met interessante aanbevelingen geformuleerd. Het blijkt dat er goede en positieve ontwikkelingen zijn, maar dat het helaas op vele plaatsen echt niet goed gaat. Uit al die interviews komt naar voren dat meedoen niet voor iedereen vanzelf gaat. Er moet dus nog veel gebeuren.

Annemarieke Nierop

Het rapport werd zaterdag 10 december in Utrecht gepresenteerd door Annemarieke Nierop. De in het rapport genoemde aanbevelingen zijn het lezen meer dan waard.

Een interessante uitspraak van Tweede Kamerlid Marith Volp was: “We móéten niet langer thuis wonen, we mógen langer thuis wonen en de meesten willen dat ook”. Zo’n benadering klinkt veel positiever, zeker als de PvdA van mening is dat als dit niet meer mogelijk is er goede voorzieningen moeten zijn. Deze middag werd het de aanwezigen wel duidelijk, dat gemeenten vaart moeten maken met het formuleren van ouderenbeleid. Dat de mensen steeds ouder worden is al jaren aan de gang.

Cathy Sjerps en Cor Flore hebben meegewerkt door naast de wethouder 3 burgers te interviewen: De resultaten kunt u hier lezen: Gerrie, Tonny en Betsie, Betty en Koos Paauw

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore