30 november 2017

In gesprek over Zorg en Welzijn

In de derde in een reeks van vier thema-avonden heeft de PvdA afdeling het gesprek over Zorg en Welzijn gehouden. Zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden waren voor dit gesprek uitgenodigd.

De laatste jaren is er heel wat veranderd in de sector Zorg en Welzijn, waarbij de gemeente de prominente regierol heeft in visie en ontwikkeling. De samenwerking tussen gemeente en zorgorganisaties scoort zeker een voldoende aldus de aanwezige vertegenwoordigers. Op uitvoerend niveau kan men elkaar goed vinden en zijn de lijnen kort.

Om het aanbod van dienstverlening in het Sociale Domein goed aangesloten te laten zijn op de vraag van de inwoners van de Brummen is het, zeker bij de complexere hulpvragen, niet altijd eenvoudig. De transitie is een proces van de lange adem. Team voor Elkaar moet veel aanvragen verwerken; er is sprake van een achterstand in het verwerken/verwijzen van aanvragen. De huisartsen worden – door hun betrokkenheid – door de aanwezigen en de PvdA, als belangrijke spelers in het veld gezien.

Belangrijke aandachtspunt is ook het goed tot stand komen van duurzame beschut werkplekken. Dit zal de PvdA blijven benadrukken. De Gemeente Brummen krijgt middelen voor alle beschut werkplekken die in een jaar zijn gerealiseerd of gecontinueerd. De praktijk leert dat van de nieuwe aanmeldingen (instroom) na keuring door het UWV slechts een klein deel van de mensen overblijft, die voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Hierdoor dreigen mensen tussen wal en schip te vallen, dit is voor de PvdA onacceptabel.

Aanwezigen zijn positief verrast te horen dat er nog altijd ruimte is voor het indienen van nieuwe initiatieven. Jammer dat dit niet breder bekend is. De PvdA wil graag meer werk maken van innovaties op het gebied van de zorg en wil het beschikbare budget hier beter voor inzetten!

Een uitgebreider verslag kunt u In gesprek over Zorg en Welzijn lezen.