Eindelijk verhoogde instap bushalten Eerbeek gerealiseerd

Door Het Ombudsteam op 14 mei 2012

Tijdens de informatiemiddagen in 2011 over de OV-chipkaart in Eerbeek kwam de klacht binnen, dat de bushalten in het centrum van Eerbeek nog steeds niet verhoogd waren, waardoor het instappen voor oudere en mindervalide mensen extra inspannend is. Burgers hadden de gemeente gevraagd of de halten aangepast konden worden. Men kreeg als antwoord dat dit er voorlopig niet in zat, omdat men nog niet wist wat er met het centrum van Eerbeek ging gebeuren.

Hiernaast ziet u hoe het was en het PvdA-ombudsteam was van mening dat dit niet kon. Juist in het centrum van Eerbeek staat een groot aantal senioren appartementen. De realisatie van het centrumplan kan nog jaren duren en als de senioren daarop moeten wachten, zou menig oudere de verhoogde instap niet meer meemaken.
Dus trok het PvdA-ombudsteam aan de bel. In september 2011 schreef  het ombudsteam een brief aan het Brummens college met het verzoek de bushalten aan te passen.
Het ombudsteam kreeg spoedig een antwoord, waaruit bleek dat de gemeente één bushalte zou aanpassen. Dat was uiteraard een eerste stap, maar volgens het ombudsteam volstrekt onvoldoende. Na wat mailverkeer en telefonisch contact bleek dat men toch kans zag om alle vier bushalten aan te passen. En vorige week heeft iedereen het kunnen aanschouwen: de bushalten zijn aangepast.
Namens alle oudere en mindervalide inwoners van Eerbeek onze dank aan het gemeentebestuur.

Alleen vindt het ombudsteam het een treurige zaak, dat de aanpassing niet op verzoek van enkele individuele Eerbeekse burgers tot stand gekomen is, maar pas nadat het ombudsteam actie ondernomen heeft.
Zo ziet u dat het ombudsteam een belangrijke functie in onze gemeente vervult. Heeft u een vraag voor het ombudsteam?
U belt of mailt en wij komen.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam