De PvdA op bezoek in de Eerbeekse Enk

6 oktober 2017

De PvdA-leden van de afdeling Brummen-Eerbeek gaan regelmatig in gesprek met inwoners van de gemeente. Afgelopen 16 september trok men in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, opnieuw de Eerbeekse Enk in.

De reacties zijn duidelijk. De inwoners tevreden zijn met hun woonomgeving en dat is prettig. Maar toch ook was er een enkel punt van kritiek. Regelmatig hoort de PvdA dat de onderhoudstoestand van het openbaar groen niet op orde is. En in enkele straten is er toch wel enige verpaupering. De plantsoenen en straten zijn niet meer zo netjes en zijn er steeds minder speeltoestellen in de speeltuintjes. De huizen op de Eerbeekse Enk zijn hier en daar duidelijk ouder. Het is goed dat er aan de Volmolenweg nieuw wordt gebouwd.

Nieuw voor oud

Ook is er soms sprake van overlast door jongeren, die ‘s avonds laat en ‘s nachts op straat ‘kattenkwaad’ uithalen. Wie is er niet jong geweest. Gelukkig kwamen de PvdA-leden ook in gesprek met enkele jongeren. Zij geven aan dat er in Eerbeek veel te weinig is te doen voor jongeren. Er zijn voor jongeren onvoldoende voorzieningen. En bij de voorzieningen die er zijn, zoals het JOC bij de Bhoele of de ‘hangplek’ bij de Wasacker voelen niet alle jongeren zich thuis.

De sociale omgang in de wijk is per straat verschillend. In sommige straten hebben de buren geen contact met elkaar terwijl in andere straten de bewoners elkaar regelmatig ontmoeten, helpen en gezellige middag/avond organiseren. Aandacht werd gevraagd voor het gebouw van de Stichting Andarinyo aan de Rembrandtlaan. Dat wordt al geruime tijd niet meer gebruikt en dus ook niet onderhouden. Pogingen tot nu toe om in overleg met de gemeente daar een oplossing voor te vinden heeft tot nog toe nog geen resultaat opgeleverd. Iets waar de PvdA aandacht voor heeft. Kan het niet een leuk trefpunt voor de buurt worden? Dan kan men daar het buurtfeestje houden.

Ten aanzien van het dorp vroeg men aandacht voor de parkeerproblematiek in de Stuijvenburchstraat. Door de drukte, vooral in het weekend, heeft men soms een onveilig gevoel en dat is een doorn in het oog van vele wijkbewoners. Ook vraagt men aandacht voor de braakliggende terreinen, wanneer gebeurt er nu wat? Ook wil men graag meer ouderenwoningen. Het is duidelijk dat we door moeten met de vernieuwing van het centrum in Eerbeek. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek wordt vastgesteld, kunnen we ook verder. De PvdA wethouder Eef van Ooijen heeft met het programma voor Eerbeek hier hard aan getrokken.

In een enkel gesprek kwamen ook persoonlijke zaken aan de orde. Voor zover van toepassing hebben ze het advies gekregen om dan contact op te nemen met het ombudsteam van de PvdA afdeling Brummen-Eerbeek. Een enkeling gaf aan zich zorgen te maken over het beleid van het toekomstige kabinet. Men wil geen verhoging van het eigen risico voor geneeskundige hulp. Ook worden de kosten en de kwaliteit van de zorg, met name voor ouderen, de ontwikkeling van de woningmarkt en de hoogte van de huren genoemd. Er moeten meer betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd.

De PvdA afdeling Brummen-Eerbeek maakt zich er sterk voor om ervoor te zorgen dat in de gemeente Brummen de inwoners die zorg nodig hebben die ook krijgen. Zij zal zich ook stevig inzetten op een beleid dat voorziet in de realisatie van betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. En we willen in Eerbeek met een nieuw Spoorzicht een zaal waar de inwoners van Eerbeek, jong en oud, een plek vinden om te vertoeven.