Naar een veilige openbare ruimte

Door Het Ombudsteam op 16 november 2016

Geconfronteerd met klachten over onveilige situaties voor blinden en slechtzienden in de kern van Eerbeek heeft het ombudsteam van de Partij van de Arbeid een enquête gehouden bij een aantal belanghebbenden. Daaruit is gebleken, dat op diverse plekken in het dorp de veiligheid voor hen te wensen overlaat. Uit meerdere reacties is ons duidelijk geworden, dat dit ook geldt voor mensen met een beperkte mobiliteit. Het lijkt ons van belang dat te onderzoeken en daarbij na te gaan, of zich dat op meer plekken in onze gemeente voordoet.

De Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, heeft in onze opdracht een schouw uitgevoerd in Eerbeek. De resultaten daarvan willen wij graag met met de mensen delen en in het bijzonder met degenen die de openbare ruimte als onveilig ervaren, zoals de hierboven genoemde doelgroep en horen wij graag van de mensen zelf tegen welke problemen men aanloopt.

Daarom nodig het ombudsteam iedereen uit die zijn eigen ervaring met de veiligheid wil inbrengen op

  donderdagavond 8 december in woonzorgcentrum De Beekwal

Derickskamp 27 te Eerbeek

We beginnen om 19.30, maar we staan vanaf 19.00 uur klaar met een kopje koffie of thee om u welkom te heten.

De resultaten van de avond, zoals het schouwrapport, de inbreng van de burgers, suggesties en aanbevelingen zal het ombudsteam ter kennis brengen van het gemeentebestuur.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam