De PvdA is er klaar mee !

Door Maaike Jeronimus-Kok op 4 februari 2014

In januari stond het jongerenontmoetings-centrum voor de zoveelste keer op de agenda. Meer dan een jaar geleden, november 2012, was er een motie aangenomen waarin aan wethouder Bruning  gevraagd is binnen drie maanden een contourenplan op te stellen. Maaike Jeronimus constateerde dat na ruim een jaar er geen nieuwe visie ligt en dat de PvdA klaar is met dit beleid.

De wethouder meent, dat hij de motie heeft uitgevoerd, maar de PvdA is een andere mening toegedaan. Maaike betoogde, dat het contourenplan dat opgesteld zou worden samen met de jeugd er niet is gekomen ondanks het verzoek van de SWB en de jeugd daar er eerst meer duidelijkheid gegeven moest worden. Dat erkent de wethouder want hij schrijft zelf in een memo dat eerst het doel en de doelgroep  van een jongerencentrum duidelijk moet worden. Dit punt heeft de PvdA niet meer teruggezien.  Na een aantal bijeenkomsten van de werkgroep, hebben de jongeren in mei 2013 op basis van al die overleggen aangegeven de voorkeur te geven aan de locatie bibliotheek op uitbreiding van de Blitz.

Uiteindelijk komt het college met een afwijkend besluit: het jongerencentrum komt op de locatie Rhienderoord! En dat mochten de jeugd en de raad in de krant lezen. Maaike Jeronimus stelde: ”Dit is niet de eerste keer geweest dat het college communiceert via de krant in plaats van met de mensen waar ze mee in gesprek is. Voor ons het toppunt van respectloos omgaan met burgerparticipatie. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop u omgaat met de wijkraad en niet te vergeten de jeugd in Eerbeek die alles op alles zet om een Cruyff court te realiseren en nog steeds geen geld heeft gekregen om het JOC op te knappen”. Zij zei, dat de PvdA er klaar mee is. Deze wethouder blijkt niet in staat een proces te volgen en dit met goed gevolg af te ronden. Er ligt geen visie en zowel de jeugd als de wijkraad zijn of waren boos.

Dat ook de rest van de raad er geen vertrouwen meer in heeft, dat de wethouder dit dossier tot een goed einde brengt, blijkt wel uit de unaniem aangenomen motie van PvdA en CDA, waarin wordt opgeroepen het besluit van het college op te schorten totdat er een nieuwe visie is aangenomen  door de nieuwe raadDe notitie van jongerenwerker Sjoerd Botschuijver met de titel:” Als we willen dat jongeren meebouwen aan de samenleving, moeten wij de verbinding met hen durven aangaan” ziet de PvdA als een goed begin.

SWB Blitz

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok