Burgers pleiten voor veilige oversteek

Door Het Ombudsteam op 17 juni 2016

Tijdens het forum van donderdag 16 juni pleiten vier burgers voor een veilige oversteek op het Stuyvenburchplein.

De heer Kalsbeek en mevrouw Overzet vertelden de raadsleden overduidelijk welke problemen zij tegenkomen bij hun bezoek aan het Stuyvenburchplein. Vooral de  heer Kalsbeek heeft daar grote problemen mee, omdat zijn hond opgeleid is een zebrapad op te zoeken om zijn baasje veilig te laten oversteken. Maar zij vertelden dat zij meerdere hinderlijke en gevaarlijke obstakels op hun weg door Eerbeek tegenkomen.

De dames Modderkolk en Brouwer woonachtig in de aanleunappartementen bij de Beekwal wezen op de gevaarlijke situaties die zij bij het oversteken ondervinden. De bewoners van deze appartementen moeten de Stuyvenburchstraat oversteken om hun boodschappen te doen bij de Plus, Kruidvat of andere winkels. Soms staan ze met angst en beven midden op de weg niet wetende of de naderende auto nu wel of niet stopt. Eén van de bewoners had het meegemaakt dat een auto netjes stopte, maar toen zij halverwege was, een auto van de andere kant NIET stopte en haar bijna aanreed. Deze ervaringen geven de oudere inwoners een enorm onveilig gevoel. Men is bang.

PvdA-ombudsman Cor Flore wees de raadsleden er nog eens op dat het punt drie weken geleden al op de agenda gestaan had en dat wethouder Tuiten voortvarend het probleem zou oppakken. Tot op heden is er nog niets gebeurd. Het ombudsteam pleit er daarom voor, dat voordat de raad op zomerreces gaat de gemeente concrete stappen onderneemt.

Op verzoek van mevr. Wijnhoven reageerde wethouder Tuiten op de inspraak. Hij herhaalde dat hij het probleem zal oppakken en zal overleggen met verschillende instanties zoals Veilig Verkeer Nederland en na aandringen ook met de bewoners. De bevindingen wil hij na het zomerreces aan de raad voorleggen. Dat houdt in dat op het plein nog minimaal drie maanden de onveilige situatie zal voortduren. Dat zou volgens verschillende raadsleden wel erg lang duren en werd gepleit voor een sneller aanpak van het probleem. Het eindresultaat was dat het ombudsteam de adressen van de betrokken burgers aan de wethouder zal mailen, zodat de gemeente nu echt voortvarend met het probleem aan de gang kan.

vlnr mevr. Modderkolk, mevr. Brouwer, de heer Kalsbeek, mevr. Overzet, ombudsman Flore en op de voorgrond de blindengeleidehond

 

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam