Als wij Henk Nijboer waren …

Door Redactie op 25 maart 2019

Als wij Henk Nijboer waren dan zouden wij bij de evaluatie van de Woningwet 2015 het volgende zeggen tegen de Minister die over volkshuisvesting gaat:

 

Geachte mevrouw Ollongren,

U weet wat er in de Grondwet staat: Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we hier in Nederland een stelsel bedacht dat aan woningcorporaties de taak toebedeelt om te zorgen voor voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen.

En zoals u weet, bestaan de inkomsten van corporaties voor bijna honderd procent uit huur. Huur dus van mensen met een laag inkomen. Het Rijk steekt sinds eind vorige eeuw zelf geen geld meer in nieuwbouw. En ook gemeenten beschikken niet meer over de middelen om de prestaties te evena­ren zoals van mijn illustere partijgenoot Wibaut in Amsterdam.

Huisvesting is een van de meest basale grondrechten. Het is bijzonder dat we wel belastinggeld steken in onderwijs, gezondheidszorg en in een sociaal vangnet maar dat we geen belastinggeld overhebben voor nieuwbouw om de groei van de bevolking bij te benen.

En nog bijzonderder is het dat u de verhuurdersheffing wilt handhaven. Een extra belasting die alleen de mensen met een laag inkomen treft. Want via de corporaties zijn het de huurders met een laag inkomen die hiervoor opdraaien.

Jarenlang heeft op de website van de rijksoverheid gestaan dat de verhuurdersheffing bedacht was om de corporaties een bijdrage te laten leveren aan het op orde brengen van de rijksbegroting. De rijksbegroting ís op orde en de verhuurdersheffing wordt niet afgeschaft.

Tegelijkertijd met de verhuurdersheffing en in samenhang daarmee is de mogelijkheid geïntrodu­ceerd om inkomensafhankelijke huurverhogingen te vragen. Zoals uw partijgenoot Kees Verhoeven het in de Tweede Kamer zei: als de inkomensafhankelijke huurverhogingen de doorstroming niet op gang brengen dan helpen ze wel om het geld voor de heffing binnen te krijgen. En omgekeerd.

U kunt nu wel doen alsof u vergeetachtig bent maar geen enkele actieve huurder laat zich daardoor om de tuin leiden. Alle actieve huurders van Nederland beschouwen de heffing als een vorm van stelen van de armen om te schenken aan de rijken.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: werkgroep Huurders Nieuwsbrief 41 Maart 2019

Afbeelding van Pexels via Pixabay.