PvdA-ombudsteam op de bres voor extra vergoeding

Door Het Ombudsteam op 13 april 2019

Goede regeling EXTRA reiskosten PlusOV gemeente Brummen

Met de komst van PlusOV sluit de regiotaxi niet meer goed aan bij Valys, het vervoerssysteem voor lange afstanden. Het PvdA-ombudsteam ontving daar verschillende vragen over. Het heeft een tijdje geduurd, maar dankzij de inzet van het ombudsteam is er sindskort een goede regeling tot stand gekomen.

Burgers die niet meer goed met eigen auto en/of het openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen via het Team voor Elkaar (TvE) een WMO-vervoerspas aanvragen. Zodra die is toegekend kan men met de regiotaxi PlusOV t/m een afstand van 20 km van deur tot deur reizen tegen een voordelig tarief van 17c per km. Wil men verder reizen, dan betaalt men 1,80 per km. Dat is nogal een groot verschil, maar geen probleem, want voor langere afstanden kan men een zgn. Valyspas aanvragen en dan reist men ook tegen een voordelig tarief.

Nee dus. Valys kan men pas boeken als men 25 km of meer moet reizen. Er zit dus een onbegrijpelijk gat van 5 km tussen PlusOV en Valys. Dat kan aardig in de papieren lopen. Voor een bezoek aan een vriend in het ziekenhuis in Arnhem op een afstand van 24 km kost je de heen- en terugreis al gauw 13 euro per persoon extra. Voor mensen met een kleine beurs een flink bedrag, zeker als je meerdere keren deze afstand moet reizen.

De PvdA-fractie heeft in 2017 een voorstel ingediend om deze extra kosten te vergoeden. De gehele raad heeft daarmee ingestemd. De extra kosten tussen 20 en 25 km worden dus door de gemeente Brummen aan haar WMO-vervoerspashouders vergoed! Wil men voor deze vergoeding in aanmerking komen dan móét men zich daarvoor aanmelden bij het TvE. Men krijgt dan een speciale beschikking. Tot voor kort was het een heel gedoe om die vergoeding uitbetaald te krijgen.

In de communicatie tussen PlusOV, de gemeente en betrokken burger ging het regelmatig mis. Het ombudsteam bleef aandacht vragen voor deze problematiek en uiteindelijk heeft de gemeente Brummen een publieksvriendelijke oplossing ingevoerd: de gemeente vraagt bij PlusOV de rittenoverzichten op van de mensen die de 20-25km beschikking hebben en betaalt een maand later de extra kosten. Het ombudsteam vindt dit een prima oplossing.

Wij wijzen er nogmaals nadrukkelijk op dat, mensen die van deze regeling gebruik willen maken, wel eerst een beschikking moeten aanvragen bij het TvE.

Indien men vragen heeft over deze regeling of andere zaken, kan men terecht bij het PvdA-ombudsteam.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam