Ombudsteam gaat helpen bij invullen papieren

Door Bruno de Vries op 18 oktober 2015

Al enige tijd ontvangen mensen met een laag inkomen een kleine bijdrage om deel te nemen aan een maatschappelijke activiteit, bijvoorbeeld lid worden van een vereniging. Hiervoor moeten deze mensen van de gemeente Brummen een plan indienen. Het PvdA-Ombudsteam gaat mensen die daar problemen mee hebben helpen.
Rondkomen van een laag inkomen is niet gemakkelijk. Sporten, lidmaatschap van een bibliotheek, een cadeautje kopen voor de verjaardag van je buurvrouw die jou in veel ongemakkelijke gevallen steunt, enzovoort, is voor sommige burgers met een smalle beurs nauwelijks mogelijk. Daar is nu juist die kleine financiële bijdrage voor bedoeld. Burgers die niet weten hoe al die papieren ingevuld moeten worden, kunnen terecht bij het gemeentelijke Team voor Elkaar. Inloopspreekuur hiervoor is gelijk aan die van het vroegere loket Wegwijs van de SWB (Stichting Welzijn Brummen). Dat een en ander niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit het feit dat velen dit loket nodig hadden/hebben.
Ons ombudsteam vermoedt zelfs dat verschillende burgers die stap daarom gewoon maar niet nemen. De ombudsmannen en -vrouwen bieden daarom aan bij de mensen thuis te helpen bij het aanvragen en invullen van de papieren. Er wordt dan gekeken of men in aanmerking komt voor een bijdrage en zij vullen daarna ook samen de gegevens in. Het ombudsteam wijst er met nadruk op, dat álle Brummense burgers met een laag inkomen in de gemeente een beroep kunnen doen op dit team.

Het ombudsteam wijst er ook op, dat de gemeente Brummen via zorgverzekeraar Menzis een ‘gemeenteverzekering’ heeft, dat gaat tot 150% van het minimuminkomen. Het ombudsteam kan ook hier helpen om te kijken of men daar recht op heeft. Een overstapregeling voor een zorgverzekering moet wel voor 1 januari 2016 geschieden.

Verder vraagt het team zich af of de mogelijkheden van het minimabeleid bij alle burgers bekend zijn. Gepensioneerden met alleen AOW (eventueel met een héél klein pensioentje) kunnen soms ook in aanmerking komen voor een kleine financiële bijdrage. Bij vele instanties gaat men ervan uit dat de burger alle wegen kent, alle formulieren goed begrijpt en invult. De ervaring leert dat dat niet altijd het geval is. Een gesprek met een ombudsvrouw/man biedt dan wellicht uitkomst. Het team heeft in de bijna 6 jaar dat het nu functioneert duidelijk bewezen dat een gemeentelijk ombudsteam nog steeds echt nodig is (dit vanwege de ongeveer honderd zaken die zijn/worden behandeld!).

Bruno de Vries

Bruno de Vries

Sleperserf  21 6961 TX Eerbeek Ik ben als vrijwilliger betrokken (geweest) bij vele activiteiten. Daardoor kom ik met veel mensen in contact. Zo hoor ik wat er leeft onder de mensen. Waar mensen ergens niet meer uitkomen, schakel ik het ombudsteam in. Binnen het ombudsteam onderhoud ik de contacten met de pers.

Meer over Bruno de Vries