Kollergang 14a nu WerkFit Brummen

12 januari 2019

De PvdA-fractie was zeer benieuwd of het de gemeente zou lukken om de Brummense werknemers van Delta per 1 januari 2019 in de eigen gemeente  een veilige, beschutte werkplek te bieden. Vanaf deze datum gaat de gemeente zelf de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), die t/m 2018 ondergebracht was bij Delta in Zutphen, uitvoeren.

Daarvoor was in september Kollergang 14a in Eerbeek aangekocht. In krap 3 maanden tijd moest dit pand omgebouwd worden tot een veilige werkplek voor de sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding. Dat is gelukt. Op 7 januari kon de fractie dat met eigen ogen aanschouwen tijdens de officiële start van WerkFit Brummen.

WerkFit beschutte werkplekken

de beschutte werkplek

De beschutte werkplek is ingericht en de mensen zijn daar al aan het werk.

Meer dan een beschutte werkplek

Maar WerkFit houdt meer in dan de beschutte werkplek. De Wsw-ers die gedetacheerd waren bij groenbedrijven zijn nu in dienst bij de gemeente. Van hieruit worden ook Wsw-werknemers gedetacheerd bij bedrijven in onze gemeente, zoals b.v. bij Ferrocal. Daarnaast ligt er een flinke opgave voor de gemeente om werkeloze inwoners al dan niet met een uitkering weer aan het werk te krijgen oftewel WerkFit te maken. Met WerkFit Brummen wil de gemeente deze inwoners zo goed mogelijk helpen hun talenten te benutten, zodat ze daarmee (gedeeltelijk) zelf in hun inkomen kunnen voorzien. Voor de PvdA telt hierbij zwaar dat de gemeente met WerkFit Brummen deze zorg voor haar inwoners lokaal en dicht bij de inwoners organiseert.

Aan de ruimten die daarvoor ingericht moeten worden, wordt nog hard gewerkt. Dat zal de gemeente stap voor stap realiseren. De fractie zal met belangstelling de ontwikkeling van WerkFit blijven volgen.

grote belangstelling WerkFit

grote belangstelling WerkFit

 

Nette wasgelegenhied WerkFit Brummen

Nette wasgelegenheid WerkFit Brummen bijna klaar

 

nieuwe werkkleding

nieuwe werkkleding