Sport en cultuur

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Het kunnen beoefenen van een sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Cultuur behoort tot de kern van de PvdA. Het is het hart van de sociaaldemocratie. Want: cultuur inspireert, verbindt en geeft kleur aan de samenleving.

* Iedereen moet mee kunnen doen aan sport. Dat geldt zeker voor de jeugd. Er mogen geen financiële drempels liggen. Want sporten is gezond en sociaal belangrijk.
* We staan voor het verenigingsleven. We gaan met de verenigingen spreken over de inzet van de onderhoudsgelden om overal goede sportaccommodaties te houden.
* Wij blijven investeren in sportcoaches. Ze doen belangrijk werk in de buurt en op scholen door op een leuke manier zoveel mogelijk mensen ‘van de bank te trekken’ en in beweging te krijgen.
* Brummen barst van de cultuur, daar willen we meer mensen bij betrekken. Het budget voor cultuur moet, wat de PvdA betreft, naar een hoger niveau.
* We willen ons inzetten voor het samen met de culturele instellingen opstellen van een visie op cultuur om de positieve invloed die cultuur heeft op het dagelijkse leven van jong en oud zo goed mogelijk te benutten.