Minimabeleid

Armoede zou in onze maatschappij niet mogen voorkomen, maar ook in Brummen leven mensen onder het minimuminkomen. De PvdA zal zich inzetten om de armoede in Brummen zoveel mogelijk terug te dringen.

Rondkomen van een laag inkomen is niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen voor de verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Wij vinden dit in een rijk land als het onze onacceptabel. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is ook gebleken dat kinderen uit armere gezinnen echt veel minder meedoen aan sport en cultuur. Voor een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: “Wij horen er toch niet bij” met als gevolg sociale uitsluiting.
De PvdA wil een actieve rol van de gemeente bij het opsporen van burgers die moeten rondkomen van een laag inkomen, zodat  samen met hen naar mogelijkheden gezocht wordt, dat men deel kan nemen aan de samenleving. De Stichting Welzijn Brummen speelt hierbij een belangrijke rol
De gemeente moet echter niet alleen beleidsmatig de goede dingen doen, je moet er ook voor zorgen dat mensen weten waarvoor ze in aanmerking komen. Daarvoor kan de gemeente een minimaflyer naar alle huishoudens van onze gemeente versturen.