Duurzame gemeente

Voor de PvdA is een duurzame samenleving ook een schone samenleving! Want dat is een samenleving die toekomst heeft. Dat betekent minder olie en gas en meer duurzame energie. Voor ons betekent het nog iets: ook hier moet iedereen aan mee kunnen doen. Ook hier dragen de sterkste schouders, de zwaarste lasten.

* Wij willen blijven investeren in een duurzame gemeente met: duurzaamheidsleningen voor huiseigenaren.
* Wij maken goede prestatieafspraken met de woningstichting.
* We gaan verder met de projecten met de lokale energie coöperatie, Brummen Energie. Met zonneparken zoals Doonweg in Eerbeek en Elzenbos in Brummen.
* We gaan in gesprek met agrariërs, sportverenigingen en landgoedeigenaren. Want ook daar kunnen wij een duurzaam steentje bijdragen. Bijvoorbeeld met leningen.
* De overheid geeft het goede voorbeeld. Met energieneutrale gebouwen en duurzame straatverlichting.
* We werken aan energieneutraal leerlingen- en WMO-vervoer. Ook willen we werken aan het terugdringen van het gebruik van plastic. Met een innovatiecentrum voor de papier kunnen we met alternatieven komen.
* De ontwikkeling van vliegveld Lelystad mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, daarom pleiten wij ervoor dat eerst het complete luchtruim wordt herzien.
* De papierindustrie doet mee. Zij produceert naast papier en karton veel warmte, die niet benut wordt. Dat kan beter! Er liggen enorme kansen voor wat wij noemen: de “Trias Thermica”: warmtedistributie, opslag en opwekking. Daar gaan we samen letterlijk werk van maken.
* Restwarmte van de industrie kan simpelweg naar ieder Eerbeeks huis. In 2022 zijn de eerste 500 woningen en het industrieterrein Eerbeek-Zuid aangesloten op de warmte van de industrie.
* Kinderen zijn de toekomst. Dus scholen doen mee met goed lesmateriaal over duurzaamheid.

Ihsan Tunç

Ihsan Tunç

Einthovenstraat 12  6961 CK Eerbeek Ik ben geboren in Samsun (Turkije) en woon sinds 1990 in het prachtige dorpje Eerbeek. Getrouwd en vader van 2 dochters. In maart 2014 ben ik voor een tweede periode als raadslid voor de PvdA gekozen in gemeenteraad van Brummen. Naast deze politieke activiteit, ben ik al 6 jaar bestuurslid

Meer over Ihsan Tunç