Wordt de burger goed geholpen?

Door Maaike Jeronimus-Kok op 24 september 2014

Burgers kunnen voor allerlei zaken naar het gemeentehuis om zaken te regelen of informatie op te vragen over b.v. paspoort, bouwvergunning, WMO-aanvraag en nog veel meer. Het college wil voor deze dienstverlening normen aanleggen: servicenormen.
De PvdA vindt de opgestelde servicenormen een goede zaak. Het komt nog regelmatig voor dat wij aangesproken worden door burgers die niet teruggebeld worden of lang moeten wachten. Als de genoemde normen nageleefd worden, weten mensen ook wat ze kunnen verwachten, is het meetbaar en indien nodig bij te sturen en te verbeteren. Zeker gezien de aankomende drie decentralisaties: Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. En de daarbij horende kanteling: de nieuwe manier van werken in de Wmo . Hierover zullen zeker in het begin veel vragen aan de gemeente gesteld worden. De dienstverlening moet dan optimaal functioneren, zeker als de gemeente steeds meer van haar burgers gaat vragen.  Dat het college daarom de kwaliteit van het serviceniveau wil meten krijgt onze steun.
Dat dit uitbesteed wordt aan een bureau wat in 4 jaar tijd ongeveer 50.000 kost, vinden wij wel veel. Ons inziens zijn andere vormen mogelijk en zijn er andere zaken waarvoor wij dit geld goed kunnen gebruiken zoals de ontwikkeling van Eerbeek. Hier komt de PvdA met de begrotingsbehandeling op terug. In de nota wordt ook ingegaan op een burgerpanel.duim goed Wijkraden hebben ons aangegeven hierin een rol te willen vervullen. De PvdA heeft het college gevraagd hiernaar te kijken.

Dat in de nota staat dat het loket in Eerbeek in 2014 gerealiseerd wordt, spreekt ons uiteraard aan. Hiermee komen we een belofte na.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok