Word interviewer bij de WBS !

14 juni 2016

Deze zomer doet de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor sociaal-democratie onderzoek naar oud worden in Nederland. Zo’n honderd PvdA-leden in het land helpen de WBS met interviewen. In hun eigen stad of dorp nemen ze interviews af volgens de methode van Van Waarde. De WBS zoekt zoveel mogelijk leden en niet-leden, die deze interviews willen afnemen.

 

Van Waarde Lokaal is het onderzoeksproject van de Wiardi Beckman Stichting naar de manier waarop de hervormingen rond werk, zorg en onderwijs uitpakken in het dagelijks leven van mensen in het land. De WBS paart diepte-interviews aan literatuuronderzoek, bediscussiëren de bevindingen met betrokken wetenschappers en formuleren ten slotte adviezen aan lokale en landelijke politici.

Interviews die de WBS de afgelopen anderhalf jaar al hield (vooral rond werk) is te lezen op hun website www.vanwaardelokaal.nl!

Vrijwillige interviewers die zich al hebben aangemeld komen uit Uden, Nijmegen, Heerenveen, Hoogeveen, Leeuwarden, Heiloo, Alkmaar, Haarlem, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Delft, Almere, Amersfoort, Rotterdam, Utrecht, Oud-Bijerland en Zwolle/Zwartewaterland. Zoals u ziet is de Veluwe nog niet vertegenwoordigd.

Alleen met hulp van deze interviewers lukt het de WBS door te dringen in de haarvaten van de samenleving en de noden en wensen op te tekenen van mensen in de wijken en zorginstellingen in verschillende delen van het land. Doordat de interviewers lokaal geworteld zijn, is het ook beter mogelijk verbinding te zoeken met de lokale politiek, om zo nodig lokaal beleid bij te sturen. Dus de grote vraag is:

Doet u ook mee? Aanmelden kan tot eind juni via vanwaardelokaal@wbs.nl.

 

De interviews worden afgenomen tot 1 oktober 2016, de resultaten van het onderzoek volgen kort daarna. Er volgt nog een korte instructiebijeenkomst over het interviewen.