Vertrouwen in het college inzake Elzenbos onder druk

Door Redactie op 4 december 2013

Vorige week vroeg de PvdA zich af of het college nog wel vertrouwen heeft in de toekomst van de gemeente Brummen, daar zij vol overtuiging het standpunt verdedigt, dat er in de nabije toekomst niet of nauwelijks woningen gebouwd zullen worden. We verwachtten in de raad van 28 november daarover een stevig debat. Maar zo ver is het niet gekomen. Een ordevoorstel van Richard Pawlot om het voorstel Herziening Structuurvisie “Ligt op groen” en de bestemmingsplannen “Elzenbos” en “Lombok” van de agenda te halen werd door CDA en VVD gesteund. Reden om het onderwerp van de agenda te halen, was de brandbrief van advocaat Van Mourik die hij namens een aantal marktpartijen aan de raad had gestuurd. De marktpartijen verwijten het college dat zij aan het lijntje worden gehouden. Eén van de geschilpunten is dat het college zegt dat de marktpartijen geen woningen bouwen, terwijl zij in 2011 al een plan voor 50 woningen in Elzenbos klaar hadden liggen, waar belangstelling voor was. Uit de door de advocaat gestuurde brieven lijkt dat het college zeer traag reageert op verzoeken van de marktpartijen. Zo beantwoordt het college b.v. een brief van 19 september 2011 pas 20 maart 2012, zes maanden later.
Is het nu zo moeilijk om goed te communiceren? Het lijkt er wel. Onvoldoende communicatie herkennen we bij het overleg met de Eerbeekse industrie, met de bibliotheek, acties rond Schotpoort, onderhoud Park ’t Goor, wegenafsluiting buitengebied, vlaggen vanaf de kerktorens in Hall en Brummen en nu weer met de marktpartijen in Elzenbos? Onze gemeente loopt hierdoor een flinke vertrouwensdeuk op.

De PvdA begrijpt dat woningbouw in onze gemeente geen gemakkelijke opgave is met vele haken en ogen, maar hoe dit college ermee omgaat, is niet de onze. De brief van de marktpartijen doet de PvdA vermoeden dat het college deze zaak verkeerd aanpakt. De correspondentie die Van Mourik mee stuurde, geeft een ander beeld dan de wethouder ons doet geloven. Daarin lezen wij dat het IPV de Elzenbos al op slot gooide nog voor de provincie hier een uitspraak over deed. Daarom wil de PvdA weten hoe de vork nu precies in de steel zit voordat zij haar oordeel uitspreekt. Die duidelijkheid moet in de komende fora en raad geboden worden.

Elzenbos: Hadden hier al 50 woningen kunnen staan?