Vergoeding extra kosten PlusOV

Door Het Ombudsteam op 12 juli 2018

De maximale afstand die bezitters van een WMO-pas met PlusOv kunnen reizen is 20 km. Dit sluit niet aan bij het reizen met Valys, de organisatie die vanaf 25 km mensen met een WMO-pas vervoert tegen gereduceerd tarief. Dit betekent dat burgers die vroeger met de Regiotaxi via het zonetarief ook 24 km met het lage tarief konden reizen, nu opeens vanaf 20 km € 1,75 per km betalen. De gemeente Brummen heeft vorig jaar hiervoor een regeling getroffen: voor de afstand tussen 20 en 25 km behoeven de WMO-pashouders niet meer dan het standaard PlusOV-tarief van 15 cent te betalen. De meerprijs wordt door de gemeente vergoed.

Onlangs werd het PvdA-ombudsteam benaderd door burgers waar de vergoeding niet volgens gemeentelijke regeling werd uitgevoerd. N.a.v. de gesprekken met deze burgers wil het ombudsteam op twee zaken de aandacht vestigen:

  1. Wilt u gebruik maken van de regeling (die alleen door de gemeente Brummen is vastgesteld!), dan moet u dat kenbaar maken bij het Team voor Elkaar. Zij geeft de WMO-pashouder via een beschikking toestemming van deze regeling gebruik te maken.
  2. Zodra men de beschikking heeft ontvangen, kan met de afstand tussen 20 en 25 km vergoed krijgen. I.p.v. de € 1,75 betaalt men dan € 0,15 per km. Men moet zelf aan PlusOV melden de betreffende rit door te geven aan de gemeente. Dit staat duidelijk vermeld in de beschikking die men van de gemeente krijgt. Eens per maand worden dan de extra kosten door de gemeente (terug)betaald.

De organisatie PlusOV is op de hoogte van de Brummense regeling. Het probleem is dat de gebruikers van PlusOV niet meer maandelijks een papieren overzicht krijgen van de gereden ritten. Men moet maar op de computer een account aanmaken en inloggen. Helaas kan iedereen dat niet. Het Ombudsteam vindt dat elke burger die geen computer heeft en/of er niet mee kan omgaan, gewoon elke maand een papieren overzicht ontvangt. Dit probleem zal het Ombudsteam neerleggen bij het college van B&W.

Komt u er niet uit, dan kunt u informatie bij het Team voor Elkaar inwinnen. U kunt ook contact opnemen met het PvdA-ombudsteam (0575-562777 of 0313-437962). Het ombudsteam helpt iedereen. Daarvoor behoeft men geen lid te zijn.

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam