Veiligheid en hygiëne in de gymzaal aan de Lorentzstraat