Veilige Fietsroutes in de gemeente Brummen

Door Margo van Enck-Hulleman op 2 september 2018

aanbieding aanbevelingen Veilige fietsroutes

Op vrijdag 31 augustus heeft de PvdA-fractie de aanbevelingen van de thema-avond “Veilige Fietsroutes” overhandigd aan Wethouder Peter Paul Steinweg die het document namens het College van B & W in ontvangst nam. Aanleiding om aanbevelingen te doen waren de dagelijks zorgen van veel ouders over de veiligheid van hun kinderen op weg naar school. Met name de risicovolle schoolroute Eerbeek – Zutphen werd nader onder de loep genomen.

Thema-avond

In juni  heeft de PvdA in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. Eerbeek – Hall en enkele ouders de fietsroutes in de gemeente Brummen besproken. VVN gaf informatie over alle fietsroutes binnen onze gemeente en twee ouders van schoolgaande kinderen in Zutphen lieten de gevaarlijke knelpunten in de schoolroute Eerbeek- Zutphen zien. Er wordt veel gefietst in onze gemeente; naar school, woon – werk en recreatief.  Op weg naar het voortgezet onderwijs betreft het kinderen uit de gemeente Brummen maar ook kinderen uit naastgelegen plaatsen die onze gemeente doorkruisen op weg naar school.

Wat vindt de PvdA?

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen die in onze gemeente fietst dat zo veilig mogelijk moet kunnen doen  Dat geldt voor kinderen op weg naar school, het woon-werk en recreatief fietsverkeer.  Wij vinden dat kinderen passend maatwerkonderwijs moeten kunnen volgen op de school van hun keuze en vinden het geen goede ontwikkeling dat die keuzevrijheid door een te gevaarlijke fietsroute (Eerbeek – Zutphen) beperkt wordt. De buitengebieden van de gemeente Brummen worden gekenmerkt door smalle 60 km wegen waar veel weggebruikers intensief gebruik van maken.

De PvdA herkent en erkent gevaarlijke verkeerssituaties; o.a. (veel) te hardrijders in het (sluip)verkeer; brede landbouwvoertuigen; onoverzichtelijke bochten.  Daarnaast zijn wij van mening dat veilig fietsen en veilige fietsroutes ons allen aangaan. De PvdA vindt ook dat het niet uitsluitend de taak van de lokale overheid is, immers, de fietser heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. Te denken bijvoorbeeld aan onverantwoord smartphonegebruik op de fiets en in de auto of het breed uitzwermen over (smalle) wegen.

Hoe?

Samen met de lokale overheid kijken naar passende maatregelen is naar de mening van de PvdA een goede zaak. Een belangrijke aanbeveling aan het College van B & W is om een projectgroep “Veilig fietsen in de gemeente Brummen” in het leven te roepen. De afdeling verkeersveiligheid van de gemeente samen met ouders, dorpsraden en VVN afdelingen Brummen en Eerbeek/Hall om knelpunten nader uit te lichten en passende maatregelen te treffen.

Achtergrond informatie:

 

Margo van Enck-Hulleman