Veilig oversteken op Stuijvenburchplein

Door Het Ombudsteam op 27 mei 2016

Naar aanleiding van een klacht van een blinde Eerbeekse inwoner, is het PvdA-ombudsteam een onderzoek gestart naar de hindernissen die burgers met een gezichtsbeperking ondervinden bij hun weg door Eerbeek. Het ombudsteam is verbaasd dat de gemeente bij de reconstructies van de winkelcentra dit aspect niet meegenomen heeft.

Voor dit onderzoek heeft het ombudsteam met een flink aantal mensen met een gezichtsbeperking gesproken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er in de openbare ruimten meerdere obstakels zijn, waardoor het voor mensen met een gezichtsbeperking moeilijk is om zich zelfstandig door het dorp te verplaatsen. Menig keer lopen zij tegen deze obstakels aan en verwonden zich zelfs hierdoor. Een bizar voorbeeld is het geval dat bij gemeentelijke wegwerkzaamheden de uitvoerder waarschuwingsborden op hoofdhoogte op de stoep plaatst, zodat blinde mensen daartegen hard hun hoofd stoten.

Het ombudsteam is op dit moment bezig om alle op- en aanmerkingen te inventariseren en daar verslag van te doen. De bevindingen gaat het team na de zomervakantie voorleggen aan de geïnterviewden en aan de mensen die betrokken zijn bij de invullingen van de openbare ruimte: gemeente en middenstand.

Maar één verbetering kan volgens het ombudsteam niet zo lang op zich laten wachten: een veilige oversteek in het nieuwe winkelgebied Stuijvenburchstraat/ Coldenhovenseweg.                 Door het verdwijnen van de zebrapaden is het oversteken van de Stuijvenburchstraat voor slechtzienden een hachelijk onderneming geworden. Uit telefoontjes die het ombudsteam binnen kreeg, blijkt dit ook het geval te zijn voor mensen die slecht ter been zijn.

Omdat het ombudsteam van mening is dat de openbare ruimte voor iedere burger goed en veilig toegankelijk moet zijn, heeft zij de fractie van de PvdA gevraagd de gemeente te verzoeken weer zebrapaden aan te brengen.

Fractievoorzitter Cathy Sjerps heeft daarvoor tijdens de raadsvergadering van 25 mei de motie Een veilige oversteek voor iedereen ingediend om tegemoet te komen aan de verzoeken van vele Eerbeekse burgers.

Deze motie heeft het niet gehaald, omdat men vond dat in de motie de door de burgers zelf aangedragen oplossing te dwingend was. Wel heeft wethouder Tuiten toegezegd, dat hij op korte termijn de situatie zal bekijken hoe een veilige oversteek gerealiseerd kan worden. Het ombudsteam hoopt dat dit onderzoek echt voortvarend ter hand genomen wordt en niet op de lange baan geschoven wordt.

Op aandringen van Cathy Sjerps zal hij daarbij ook een deskundig instituut als b.v. Bartiméus en de mensen met een gezichtsbeperking betrekken. Het ombudsteam verwacht dat de wethouder zijn uiterste best zal doen om zo spoedig mogelijk een veilige oversteek te realiseren en zal de vinger aan de pols houden.

We houden u op de hoogte.

 

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam

  Het ombudsteam helpt elke inwoner in de gemeente Brummen. Men hoeft niet lid te zijn van de PvdA (mag wel uiteraard) De soort problemen waarbij het ombudsteam al zijn diensten heeft aan geboden zijn zeer divers bv. er niet meer uitkomen bij het invullen van formulieren vastlopen  bij de gemeente, zoals gehandicapten parkeerkaart, WMO-aanvragen

Meer over Het Ombudsteam