Stuurt IPV de bibliotheek met een kluitje het riet in?

Door Cor Flore op 18 november 2012

De Brummense en Eerbeekse bibliotheken gaan een onzekere tijd tegemoet. Het college van Burgemeester en Wethouders wil in 2014 € 80.000 bezuinigen op de bibliotheek. Als dat werkelijkheid wordt, kan de bibliotheek de Brummense bevolking niet meer bieden wat ze nodig hebben, volgens de heer Hans Broer, directeur van de bibliotheek.. De kans is levensgroot dat één van de bibliotheek zal moeten sluiten.Tijdens de inspraakronde van het begrotingsforum van 11 oktober pleitte een burger, die als vrijwilliger regelmatig voorlas in de bibliotheek, hartstochtelijk voor het behoud van beide bibliotheken. Hij wees op het grote belang van lezen voor de ontwikkeling van kinderen. De meeste indruk maakte het betoog van de directeur van de bibliotheek, de heer Hans Broer. De bezuinigingen zouden in 2014 geen 80.000 maar in totaal 100.000 euro bedragen. Dit is 30% van het budget. (Er was al 5% eerder gekort + jaarlijkse indexeringstop van 2%).
De heer Broer wees op het feit dat de bibliotheek al voldoet aan de eisen die de gemeente stelt: “De bibliotheek is een combinatie van grotendeels digitale informatiebank, een digitaal uitleenpunt van boeken en een gezellige openbare leesplek met kranten en tijdschriften. Boeken worden nog maar beperkt aangeboden.” Alleen dit laatste klopt niet. Het aantal uitleningen stijgt nog steeds. Er is dus behoefte aan papieren boeken ! Bovendien werken de uitgevers nog niet mee aan het uitlenen van digitale boeken. De heer Broer verwacht dat, mocht het digitale boek doorbreken, er de eerste 10 jaar nog zeer veel behoefte zal bestaan aan het lenen van papieren boeken. Dat standpunt deelt de PvdA. De PvdA wil de bibliotheek de kans geven om op een verantwoorde manier aan de komende ontwikkelingen vorm te geven. Daarom diende Richard Pawlot namens de PvdA een motie in om de bezuiniging terug te draaien om de bibliotheek de ruimte, de tijd en de financiën te geven om nieuwe wegen in te kunnen slaan. Maar u raadt het al. De motie werd verworpen door IPV en VVD.
Het IPV voelde nattigheid. Vorig jaar had het IPV (en de VVD) ook tegen een CDA-motie van gelijke strekking gestemd, omdat het college had aangegeven bereid te zijn de bezuiniging op de bibliotheek voor 2012 uit de begroting te halen en met de bibliotheek verder in gesprek te gaan over de transitie naar een kennis- en informatiecentrum. Uit het betoog van de heer Broer blijkt, dat dat nog steeds niet is gebeurd of in ieder geval zonder enig resultaat.
En nu komt het IPV weer met een amendement. De korting van € 80.000 moet even uit de begroting geschrapt worden. Het college moet (al weer!) in gesprek gaan met de bibliotheek, maar het resultaat van het gesprek moet in ieder geval een bezuiniging van € 80.000 opleveren. Dat betekent niets anders dan dat de bieb een worst voorgehouden wordt of dat de bieb met een kluitje het riet ingestuurd wordt. De betekenis van deze spreekwoorden kunt u vast en zeker opzoeken in de bibliotheek, nu nog in Brummen én in Eerbeek.

Wordt het bestuur van de bibliotheek met een kluitje het riet in gestuurd?

Tijdens de behandeling van de kadernota in juni 2012 is de bibliotheek ook ter sprake gekomen.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore