Stichting Welzijn Brummen (SWB) niet verder gekort

Door Cor Flore op 8 november 2013

Het hing aan een zijden draadje, maar de Stichting Welzijn Brummen wordt in 2014 niet verder gekort. De inflatiecorrectie wordt wel toegepast. De PvdA trok haar eigen motie in ten gunste van het amendement van het CDA, dat uiteindelijk ook gesteund werd door de VVD.

Hierdoor kan de SWB zich verder voorbereiden op de drie grote transities: jeugd, zorg en werk.

Er was een aantal schorsingen voor nodig om een meerderheid in de raad te krijgen. Vooral PvdA en CDA zetten zich sterk in om de SWB meer financiële ruimte te geven. In een brief aan de raad had de SWB de noodklok geluid. Nog los van het feit dat het personeel bijzonder teleurgesteld was in de opmerking van wethouder Bruning die de sociaal culturele activiteiten de kers op de taart vindt, stijgen de kosten in 2014 dusdanig dat als er geen inflatiecorrectie wordt toegepast, de SWB een aantal taken niet meer zou kunnen uitvoeren. De opmerking over de kers op de taart nam Bruning overigens terug in het debat, maar de korting bleef gewoon staan.
Hoe Geert van Klinken samen met Koos Pauw ook betoogde dat de SWB zich net als de gemeente moet voorbereiden op de grote veranderingen op het gebied van jeugd, werk en zorg bleef wethouder Bruning volhouden, dat hij het beter wist dan de SWB. Het tegenstrijdige in zijn betoog was dat de gemeente zelf niet verder op het personeel kort, omdat er zoveel veranderingen – dezelfde waarmee de SWB te maken krijgt – op de gemeente afkomen, die goed voorbereid moeten. Het IPV vond de brief van de SWB blijkbaar alleen maar klaagzang, want als hun IPV-wethouder Bruning vindt dat de SWB zonder problemen de korting kan doorvoeren, dan moet die korting gewoon toegepast worden. De argumenten van PvdA en CDA bleken na enkele schorsingen uiteindelijk voor de VVD wel doorslaggevend. Ondanks de tegenstem van de IPV-ers kan de SWB in 2014 haar goede werk voortzetten, niet extra geplaagd door extra kortingen.

SWB-gebouw Tjark Riks te Eerbeek (hier nog met De Geit (foto PvdA Brummen)

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore