Door Berend Klok op 19 juni 2018

Start nieuwe college

Ruim twee maanden na de verkiezingen is het eindelijk zover: een nieuw college. Het ging allemaal niet vanzelf.  De strubbelingen binnen Lokaal Belang hebben het proces vertraagd, maar uiteindelijk konden de PvdA, VVD, CDA en Lokaal Belang een nieuw coalitieakkoord presenteren.

Op donderdag 31 mei werden de wethouders – voor onze partij opnieuw Eef van Ooijen – beëdigd en was er een discussie over het coalitieakkoord.

Zoals verwacht meende de oppositie (D66 en Groen Links) dat het akkoord weinig ambitie in zich heeft. Onduidelijk werd evenwel welke ambities ze verwacht hadden. Maar me dunkt: er staan wel degelijk ambities in. Denk bv. aan het veilig stellen van het leveren van de goede zorg die inwoners nodig hebben, ook als op termijn zou blijken dat de financiële middelen; denk ook aan de opgave met betrekking tot de doorontwikkeling van het beleid ten aanzien de duurzaamheid in brede context; denk ook het realiseren van de maatregelen die zijn opgenomen in het in maart j.l. aangenomen bestemmingsplan “Ruimte voor Eerbeek.

Omdat de handtekeningen van de voorzitters van de coalitiepartijen onder het coalitieakkoord staan, betwijfelde Groen Links of de raadsleden nog wel “zonder last of ruggenspraak” het raadswerk zouden kunnen doen. Bij het tot stand komen van dit coalitieakkoord ben ik als lijsttrekker volledig betrokken en binnen onze partij wordt er ook nog eens over dit akkoord in een ledenvergadering gestemd. Het coalitieakkoord is een akkoord tussen politieke partijen. Als fractie sta je ten eerste achter je eigen verkiezingsprogramma. En als je als partij wordt uitgenodigd om deel te nemen in de coalitie, kom je na onderhandelingen tot een compromis, waarbij je tracht om zoveel als mogelijk het compromis in overeenstemming te laten zijn met het eigen verkiezingsprogramma. En een akkoord is een akkoord. Als coalitiepartner ondersteun je dat en probeer je in samenwerking met de coalitiepartners het akkoord uit te voeren.

Dat geldt voor elke politieke partij. Maar dat is m.i. geheel iets anders dan het begrip ‘zonder last of ruggespraak’. Groen Links zou als ervaringsdeskundige toch beter moeten weten.

Ondertussen verrassen de problemen binnen onze coalitiepartij Lokaal Belang ons telkens weer. Erik Kleverwal, op 31 mei beëdigd als raadslid omdat Margriet Wartena wethouder is geworden, stapt over naar de fractie van Mame Douma. En fractievoorzitter van LB Aart van den Berg heeft te kennen gegeven zijn raadslidmaatschap te beëindigen.

Uiteraard greep Groen Links weer naar de microfoon om een vraag te stellen over de stabiliteit van de coalitie. De coalitie heeft nu 12  van de 19 zetels en dus een ruime meerderheid. Het college kan dus gewoon haar werk doen: het opstellen van een bestuursprogramma.

Berend Klok

Berend Klok

Sinds september 2006 woon ik in Eerbeek. En het wonen in Eerbeek bevalt goed. De omgeving tussen de Veluwe en de IJssel is een prachtige en natuurrijke omgeving. Bijna dagelijks reis ik voor mijn werk naar Delft/Den Haag/Rotterdam en dan prijs ik me gelukkig niet in zo’n grote stad te wonen. Ik hoop dan ook

Meer over Berend Klok