De rek is er uit

Door Maaike Jeronimus-Kok op 23 oktober 2013

Worden bibliotheek en SWB verder uitgekleed? Behalve de muziekverenigingen wendden tijdens het begrotingsforum ook de directies van de bibliotheken, Hans Broer en Stichting Welzijn Brummen (SWB), Yvonne ten Holder, zich tot de raadsleden. Ook zij betoogden dat de rek eruit is. De PvdA deelt de opvattingen van de beide insprekers. Nog meer bezuinigen zal de kwaliteit van de voorzieningen aantasten, en dat moeten we niet willen en is niet de keuze van de PvdA. Als in de Toekomstvisie staat dat “we samen zorgen dat Brummen een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en te leven”, moet je niet beetje voor beetje de voorzieningen in onze gemeente gaan afbreken. Daar is dit college wel aardig mee bezig te zijn. Twee belangrijke pijlers in onze gemeente, de bibliotheken en Stichting Welzijn Brummen worden zo op hun budgetten gekort, dat ook hier de rek er uit is. Het betoog van Hans Broer was heel duidelijk. De bibliotheek heeft al € 50.000 bezuinigd. Dit kon men o.a. doen door regionale samenwerking met andere bibliotheken, bezuinigen op ICT en inzet vrijwilligers. Desondanks is de dienstverlening uitgebreid door meer openingstijden. Alleen als de bieb onder dak zit bij anderen kan er op huisvesting nog bezuinigd worden. Men is daarover in gesprek met de SWB. Maar zonder een andere huisvesting, zullen nieuwe bezuinigingen de kwaliteit aantasten.

Op de vraag van Maaike Jeronimus, wat de gevolgen zijn, als de bezuinigingen onverkort doorgaan, antwoordde Hans Broer: “Om nog een enigszins redelijke dienstverlening in stand te houden, met innovatieve backoffice, is € 80.000 extra bezuinigen op de € 50.000 bezuiniging die we al hebben, niet mogelijk in twee kernen.”
Mevrouw Yvonne ten Holder had een betoog met dezelfde strekking. Extra bezuinigen zitten er niet meer in zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten. Er wordt al een aantal jaren geen prijsindexatie toegepast en dat is een flinke bezuiniging, want de kosten stijgen wel. De werkdruk neemt toe. Er worden verschillende rijkstaken overgeheveld naar de gemeente en al wordt b.v. de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO pas in 2015 definitief, je ziet nu al een verscherping van de indicaties. En dat merkt de SWB, die de taken van het maatschappelijk werk voor de gemeente uitvoert, nu al door de toenemende vraag naar het maatschappelijk werk. Yvonne ten Holder vond verdere bezuinigingen onverantwoord en vindt de PvdA daarbij aan haar zijde.
Het is onthutsend dat wethouder Frans Bruning meer mogelijkheden voor de bibliotheek ziet dan Hans Broer en meent dat de SWB maar wat minder moet doen aan het sociaal cultureel werk en de financiële bijdragen daarvoor maar moet verhogen. Hij noemt sociaal cultureel werk als de kers op de taart, terwijl sociaal cultureel werk in Brummen alleen besteed wordt aan mensen die het echt nodig hebben. Onze wethouder weet blijkbaar niet dat alleen al het verhogen van de consumptieprijzen enorm veel protesten heeft opgeleverd. De sociaal culturele activiteiten zijn nu net de zaken die zorgen dat Brummen een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en te leven. Of wordt Brummen alleen aantrekkelijk voor de mensen die dat kunnen betalen? Ja een toekomstvisie opstellen is één, er naar handelen is twee.

Maaike Jeronimus-Kok

Maaike Jeronimus-Kok

Ambachtstraat 31 6971 BN Brummen Ik neem voor een tweede periode namens de PvdA plaats in de raad. Ik ben getrouwd met Jacco en moeder van Max en Jip. Sinds 1997 woon ik samen met Jacco in hartje Brummen. Naast mijn raadswerk en moederschap werk ik als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer houd ik me bezig

Meer over Maaike Jeronimus-Kok