Regeling PlusOV sluit niet goed aan bij mogelijkheden Valys

Door Cathy Sjerps op 19 mei 2017

Het zal je maar gebeuren: het is mooi weer en je besluit om er op uit te gaan. Je belt Valys, een organisatie die vervoer biedt voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Maar de reisafstand van je huis naar je bestemming  is 23 kilometer en Valys wil alleen komen als die reisafstand minstens 25 kilometer is. Dat overkwam een inwoonster van onze gemeente de afgelopen week. Dat werd dus geen leuk uitstapje, maar een dagje in de eigen achtertuin.

Dit is nou precies wat we niét willen. Alle mensen, dus ook mensen met een beperking, willen graag meedoen in de samenleving. Onze voorzieningen zouden zo moeten zijn ingericht dat dat mogelijk is, voor iedereen.

Dit is in theorie goed geregeld. Mensen die om wat voor reden ook geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen een Wmo-pas  aanvragen bij het Team Voor Elkaar. Mensen met deze Wmo-pas kunnen met Plus-OV tot een afstand van twintig kilometer voor 15 cent per kilometer reizen (even afgezien van het opstaptarief). Als ze verder willen reizen wordt het aanzienlijk duurder, namelijk € 1,70 per kilometer. Dat betekent voor de reis van bovengenoemde inwoonster dus niet 2x € 0,45 maar € 10,20 extra ( 2 keer 3x€ 1,70).

Maar geen nood, want voor het vervoer over langere afstanden is er Valys. Mensen met een Wmo-pas kunnen ook een pas van Valys aanvragen, waarmee ze 600 kilometer per jaar kunnen reizen voor 20 cent per kilometer.

Het lijkt er nu op, dat er een stukje niemandsland zit tussen de dienstverlening van PlusOV (tot 20 kilometer) en Valys (vanaf 25 kilometer). De PvdA heeft dit daarom door middel van de motie PlusOV aan de orde gesteld in de gemeenteraad. Omdat de wethouder heeft toegezegd om dit verder te onderzoeken en in gesprek gaat met de betreffende inwoonster heeft de PvdA de motie aangehouden.

De PvdA is heel benieuwd of er meer mensen zijn die met dit probleem te maken hebben gehad. Wij horen het graag! Neem daarvoor contact op met Cathy Sjerps.

 

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps