Recht op hulp bij WMO-aanvraag vastgelegd

Door Cathy Sjerps op 23 april 2014

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, die nog steeds niet is vastgesteld in de Tweede Kamer, gaat uit van een nieuwe manier van werken. In plaats van een puntenlijstje af te lopen en te kijken waarop een aanvrager recht heeft, wordt straks door een consulent tijdens een gesprek in kaart gebracht wat het probleem is en wat de aanvrager zelf nog kan, al dan niet met behulp van zijn netwerk. Daar waar zaken door de aanvrager niet geregeld kunnen worden, zal de gemeente (gedeeltelijk) moeten bijspringen.
De PvdA vindt dat de aanvrager bij zo’n gesprek bijgestaan mag worden door iemand die op het gebied van de aanvraag deskundig is of die hij vertrouwt. Dat recht wil de PvdA in de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brummen 2014 opnemen. cathy spreekgestoelteWethouder Bruning vindt het niet nodig, omdat het nu ook al kan, de VVD wil zo min mogelijk regels en D66 vindt het maar betuttelend. Ik juich het toe, dat dat er nu al volgens de nieuwe manier gewerkt wordt, maar wil dat de ondersteuning bij het gesprek (voor de burger die daar behoefte aan heeft) goed wordt geregeld. Daarom diende de PvdA een amendement in. Die opvatting werd gesteund door CDA en Lokaal Belang, zodat nu vastgelegd is, dat het je recht is, dat iemand bij zo’n gesprek aanwezig mag zijn en dat de ambtenaar je op die mogelijkheid moet wijzen.
Het CDA diende een amendement in om bij een geschil eerst conflictbemiddeling (mediation) toe te passen om een gang naar de bezwarencommissie te voorkomen. Ook dit amendement werd met steun van de PvdA en Lokaal Belang aangenomen. De PvdA vindt verder dat hoewel de wet landelijk nog niet aangenomen is, de gemeente wel de mogelijkheid moet krijgen om op de nieuwe situatie in te spelen. Met het aannemen van de verordening kan dat nu. Mijn hele betoog kunt u HIER lezen.

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps