Realisatie Cruyff Court aanwinst voor Eerbeek

Door Cathy Sjerps op 20 september 2015

Cruyff Court: een mooie voorziening
De PvdA vindt dat het Cruyff Court kansen biedt voor jongeren , maar ook voor scholen, verenigingen en de buurt. Het is immers de bedoeling dat het Cruyff Court door velen wordt gebruikt. De Cruyff Foundation stelt als voorwaarde dat er minimaal 6 uur per week activiteiten plaatsvinden. Dat biedt mogelijkheden voor de integratie van verschillende groepen jongeren en voor meer contact tussen groepen jongeren en volwassenen. Sportfunctionarissen of opbouwwerkers kunnen dit ondersteunen.

Waarom een Cruyff Court?
De filosofie van de Cruyff Foundation spreekt de PvdA erg aan, met name waar het gaat om het doel om jeugd meer in beweging te krijgen en samenspel te bevorderen. Daarnaast kan de Cruyff Foundation een coach opleiden die vertrouwd wordt gemaakt met de manier van werken, waarbij aandacht is voor het binden van jongeren aan hun wijk. Deze coach kan ook terugvallen op de expertise die de Cruyff Foundation in de loop der jaren heeft opgedaan.

Een goed beheerplan
Een belangrijk onderdeel is het sociaal beheerplan. Daarin worden afspraken gemaakt over wanneer het Cruyff Court open is, wie er gebruik van kan maken enz. De direct omwonenden van de Bhoele zeggen nu overlast te ondervinden in de omgeving en zijn bang dat dit door de komst van het Cruyff Court gaat toenemen. De PvdA neemt deze signalen serieus. Daarom dringt de PvdA er op aan dat de portefeuillehouders met de buurt in gesprek blijven om te bespreken wat hier aan te doen is. Maar dit staat wat de PvdA betreft los van het Cruyff Court. Het is namelijk overlast die nu al wordt ervaren.

Opknappen omgeving heeft positieve invloed

Bhoele-web

Het Cruyff Court, in combinatie met het opknappen van het terrein rond de Bhoele zal een enorme verbetering betekenen. Niet alleen voor het aanzien van de buurt maar ook voor de sociale veiligheid. Wij zijn dan ook blij dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 september heeft ingestemd met het raadsvoorstel dat de komst van een Cruyff Court mogelijk maakt. Onze jongeren zijn het waard!

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps