PvdA vreest financiële problemen huurders

4 april 2015

Er heerst onrust onder de huurders in de gemeente Brummen. De huurdersvereniging Samen-Een verzet zich tegen de aangekondigde huurverhogingen, die zij op haar website omschrijft als : Sprengenland Wonen wil ook dit jaar de hoofdprijs van u. Het bestuur van de huurdersvereniging heeft aan de bel getrokken bij de Brummense politiek.

De landelijke PvdA-werkgroep Huurders  stelt zich ook zeer kritisch tegen het gevoerde huisvestingsbeleid van de regering. Sommige woningcorporaties, waaronder Sprengenland Wonen, willen in 2015 de huren (weer) met het maximaal toegestane percentage verhogen. Dit komt per huishouden neer op een stijging van de huurprijs tussen de 2,5% en 5%. Hiermee volgen deze woningcorporaties niet de (lagere) landelijke trend.
De PvdA Brummen-Eerbeek zet vooral vraagtekens bij deze huurstijgingen omdat in de afgelopen twee jaar, als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging, de huren al fors zijn verhoogd. Uit een brief die minister Blok eind februari naar de Tweede Kamer heeft verstuurd blijkt, dat woningcorporaties miljarden extra inkomsten binnenkrijgen door deze maatregel. Daarbij komt nog dat, na aftrek van de verhuurdersheffing, de vermogens van de corporaties in hoog tempo toenemen.

Kan ik de huur nog betalen ?

De fractie van de PvdA Brummen-Eerbeek heeft de brief van Samen-Een ook ontvangen en deelt de zorgen. Jan Alberts wil daarom namens de PvdA van het college weten om welke corporaties het in de gemeente Brummen gaat en als beide woningcorporaties (Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen) de huren maximaal gaan verhogen, wat de reden is voor deze enorme stijging en of deze woningcorporaties er zich wel van bewust zijn dat deze stijging voor financiële problemen zal zorgen bij de huurders in een sociale huurwoning. Hij heeft daarvoor in aanvulling op de vragen die het CDA heeft gesteld  een groot aantal aanvullende vragen ingediend.

De PvdA nodigt de huurders ook uit om op dit artikel te reageren via  het meldpunt van de fractie of te komen op het spreekuur van de fractie in de bibliotheken. Het eerstvolgende spreekuur is vrijdagmiddag 24 april 2015. van 15.00 tot 16.30 uur.