PvdA- Verkiezingsprogramma 2014-2018

Door Cor Flore op 6 januari 2014

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is op 18 december 2013 door de leden vastgesteld. Op het conceptprogram waren verschillende amendementen ingediend, waarvan het grootste deel verwerkt is in het definitieve program. De gesprekken die de PvdA met maatschappelijke instanties op 9 december 2013 heeft gevoerd, hebben ook invloed gehad op het uiteindelijk verkiezingsprogramma. De programcommissie luistert naar de inbreng van de maatschappelijke organisaties

De programcommissie luistert naar de inbreng van de maatschappelijke organisaties

De programcommissie had naar aanleiding van de reacties op deze avond via amendementen aanvullingen op haar eigen concept ingediend. Deze aanvullingen zijn allen aangenomen en verwerkt in het definitieve program Het Beste voor Brummen. We nodigen u van harte uit om te reageren op dit verkiezingsprogramma. Voor degenen die het program moeilijk op de computer kunnen lezen, is er ook een luisterversie.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore