PvdA-Tweede Kamerlid Yasamin Çegerek bezoekt Eerbeekse papierindustrie

14 maart 2014

Zaterdag 8 maart heeft Tweede Kamerlid Yasamin Çegerek samen met de PvdA-afdeling Brummen-Eerbeek een bezoek gebracht aan de Eerbeekse papierindustrie. Het bezoek werd zeer gewaardeerd en leverde waardevolle informatie op. Eerst werd Industriewater Eerbeek bezocht, waar het afvalwater van drie Eerbeekse papierfabrieken gezuiverd wordt. De directeur de heer Hulshof zette uiteen met welke innovatieve projecten men in Eerbeek bezig is: optimaliseren van biogasbenutting samen met Atag, hergebruik afvalwater van de papierindustrie en zonne-energieproject.

Industriewater Eerbeek

Landelijk beleid bemoeilijkt de voortgang van deze laatste twee innovaties. De door de Tweede Kamer aangenomen Belastingwet op Leidingwater veroorzaakt dat hergebruik van het gezuiverde afvalwater door de papierindustrie economisch niet uit kan: i.p.v. dat het kostenbesparend is, wordt dit project kostenverhogend.

Yasamin Çegerek zei de zorgen te delen. De Tweede Kamerfractie van de PvdA brengt de consequenties in beeld mede na contacten met de plaatselijke PvdA. Zij vroeg de heer Hulshof haar op de hoogte te brengen van de details van het plan, zodat zij die kan delen met haar collega’s in Den Haag.

Zonnecellenfolie
Het zonne-energieproject is het tweede knelpunt. De oude stortplaats van de papierindustrie aan de Doonweg moet afgedekt worden. Dat kan met speciaal door het Nederlandse bedrijf HyET Solar ontwikkeld zonnecellenfolie.

Hiermee zouden 1800 huishoudens van stroom voorzien kunnen worden. Maar dat kan niet door de huidige wetgeving. Ook hier moeten stappen ondernomen worden om zulke innovatieve oplossingen mogelijk te maken. Zo probeert de PvdA Brummen-Eerbeek de plaatselijk problematiek op de landelijke agenda te krijgen.

Dhr Steinkeller met Yasemin Çegerek en Cathy Sjerps

Dhr Steinkeller met Yasemin Çegerek en Cathy Sjerps

Mayr-Melnhof

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan papierfabriek Mayr-Melnhof, waar de heer Steinkeller

Yasemin Çegerek rondleidde. M&M vervaardigt hoogwaardig karton. Steinkeller lichtte de mogelijkheden van uitbreiding van de kartonproductie toe. Het overleg met de gemeente is niet echt voortvarend geweest. Als voorbeeld gaf hij aan dat er niet goed nagedacht was bij het bestemmingsplan Eerbeek-Zuid. Door de zogenaamde inwaartse zonering liep de zone dwars door de papiermachine! De papierindustrie behoort milieutechnisch gezien tot categorie 4, De hoogste categorie, waardoor de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Het overleg tussen gemeente, industrie en provincie pas eind 2013 structureel geworden.
Een ander punt dat werd aangesneden betrof de bereikbaarheid van de industrie. Vandaar dat de provinciale PvdA – ook al na overleg met de Brummense PvdA-fractie – succesvol gepleit heeft om een studie te doen naar de Kanaalroute als verbinding tussen Dieren en Apeldoorn, een verbinding die Gedeputeerde Staten al geschrapt hadden.
Yasamin was duidelijk onder de indruk van de prestaties die de Eerbeekse industrie levert en zal daarover contact onderhouden met de PvdA-lijsttrekker Cathy Sjerps.