PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk bezoekt Brummen

Door Cor Flore op 10 februari 2014

Naar aanleiding van een bijeenkomst op het gemeentehuis waar burgers hun zorgen uitspraken over de op-handen-zijnde veranderingen op het gebied van zorg, werk en jeugd (de drie transities) heeft onze afdeling Otwin van Dijk, specialist op het gebied van langdurige zorg, AWBZ, PGB en Wmo, uitgenodigd naar Brummen te komen. Vrijdag j.l. was het zover. Het werkbezoek was samen met de afdeling Voorst georganiseerd. Daar bezocht hij het verzorgingshuis De Benring van Trimenzo en kreeg een uiteenzetting over de gewenste veranderingen. Om 16.00 uur arriveerde Otwin in Brummen bij Buiten de Veste, een woon-zorgcomplex. Hier zijn drie vormen van begeleiding: ambulante begeleiding, beschermd wonen en begeleid wonen. Otwin werd opgewacht door de bewoners.

Otwin en Maaike luisteren naar de bewoners van Buiten de Veste

Er ontstond een levendige discussie. Daaruit bleek dat de bewoners graag willen deelnemen aan de maatschappij, maar dat dat door hun beperkingen moeilijk is. Moeilijk voor henzelf, maar ook moeilijk, omdat de maatschappij hen niet altijd accepteert zoals ze zijn. Cathy was onder de indruk van de positieve energie die onder de bewoners huist. Hier liggen mogelijkheden.
Na Buiten de Veste vertrokken Otwin naar de Molenhorst, huurappartementen voor zelfstandig wonende senioren, om deel te nemen aan de Open Tafel. Tijdens het diner hebben Otwin en Cathy gesproken met verschillende burgers uit onze gemeente:

Leontine deelt haar problemen met Otwin

Leontine, Anna, Rosita, Christina, de heer Hoevers en de familie Zomer en uiteraard met de bewoners van de Molenhorst.Daarover in een volgende artikel.
Het werkbezoek werd afgesloten in Concordia, waar Otwin opgewacht werd door een flink aantal bezoekers. Hier zette Cathy uiteen wat de lokale PvdA met de zorg wil en Otwin het landelijk beleid. Uit de discussie die met de zaal gevoerd werd bleek wel, dat er nog veel gebeuren moet.

Cathy Sjerps, lijsttrekker van de PvdA Brummen-Eerbeek

De PvdA Brummen-Eerbeek is klaar om daarin haar verantwoordelijkheid te nemen.
De uitgangspunten daarbij zijn:
• Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg
• Sociale wijkteams instellen. Professionele hulp, mantelzorg en aanvullende zorg samen organiseren. Dichtbij mensen, in je eigen buurt
• Geen versnippering in de zorgverlening door simpel en efficiënt samenwerken
• Gezinnen, scholen en verenigingen beter betrekken bij de opvoeding en jeugdzorg. Voor professionele jeugdzorg is goede regionale samenwerking nodig
• 5% van het WMO budget investeren in nieuwe vormen van zorg en participatie.
• Goed en sociaal aanbesteden van het vele werk dat moet gebeuren

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore