PvdA steunt studietoeslag voor jongeren met een arbeidsbeperking

Door Cathy Sjerps op 26 juni 2015

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 01 januari 2015 is een studieregeling geïntroduceerd: de individuele studietoeslag. Mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen kunnen een beroep doen op een individuele studietoeslag. Op gemeenteniveau moet hiervoor een regeling vastgesteld worden.

Voorheen kregen jongeren die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren een Wajong-uitkering. Als ze dan wilden studeren, konden ze studiefinanciering aanvragen en werd hun Wajong uitkering verlaagd naar 25% van het minimumloon. Afhankelijk van hun leeftijd bedroeg de Wajong uitkering dan nog 150 tot 350 euro bruto per maand.

Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong alleen nog gereserveerd voor jongeren die niet meer kunnen werken. Jongeren die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, vallen onder de Participatiewet. Als deze jongeren gaan studeren is het aan de gemeente om te bepalen of zij naast hun studiefinanciering nog een studietoeslag krijgen. Het college stelt voor om deze bijdrage op € 1000 vast te stellen. Die toeslag is bedoeld als tegemoetkoming, omdat deze jongeren hun studie moeilijk met een bijbaan kunnen combineren. De PvdA ondersteunt deze gedachte uit de Participatiewet van harte. Jongeren met een arbeidsbeperking die gaan studeren, willen wij graag ondersteunen. We vinden het van groot belang dat juist deze jongeren alle kansen krijgen om een studie te volgen, zodat ze meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen.

Niemand heeft uiteraard precies zicht op het aantal jongeren dat mogelijk een beroep op deze regeling gaat doen. De PvdA is beducht voor de financiële consequenties van een open-einde regeling.Gaat het om een paar duizend euro of over tienduizenden euro’s? Zoals de verordening nu is, moet elke (terechte) aanvraag gehonoreerd worden.
Fractie Wijnhoven heeft een amendement ingediend dat het college de mogelijkheid biedt om maatregelen te treffen als de kosten onbeheersbaar worden. Dat ontbreekt in de huidige verordening. Wij hebben wel bedenkingen tegen een budgetplafond. Dan krijg je het idee van wie het eerst komt, het eerst maalt. Tien jongeren krijgen dan bijvoorbeeld een toeslag en tegen de elfde zeg je dan: sorry, het geld is op. Dat vinden wij een groot nadeel. We hebben toch ingestemd met het amendement erop vertrouwend dat dit college naar eer en geweten met deze bevoegdheid omgaat.

Cathy Sjerps

Cathy Sjerps

Contact met Cathy;

Meer over Cathy Sjerps