30 oktober 2013

PvdA ontstemd over het stopzetten van subsidie aan dierenpark ’t Goor te Brummen

De PvdA is zeer ontstemd over de aangekondigde stopzetting van de subsidie aan dierenpark ’t Goor te Brummen. Het dierenparkje wordt door vrijwilligers gerund met beheerder Zwiep Prins voorop. Alleen voor het voer krijgt men subsidie. Als die subsidie wegvalt weet Zwiep Prins niet of het parkje nog kan blijven bestaan. Opnieuw ontstaan er problemen door de manier waarop dit college communiceert. Of het nu het park ’t Goor, de jeugd of de papierindustrie is, elke keer ontstaan er door miscommunicatie onvrede en problemen. Het meest ergerlijke vindt de PvdA het bericht in De Stentor, waarin de voorzitter van de stichting Vrienden van het dierenpark, Richard Noordhoek, zegt dat er nauwelijks contact is geweest met het college. De PvdA sluit niet bij voorbaat uit dat het dierenpark ’t Goor met minder kan, maar dan niet op deze manier. De PvdA heeft de indruk dat dit college zo langzamerhand alle subsidies wil schrappen en de burgers krijgen zo langzamerhand het gevoel van “Zoek het zelf maar uit”. De PvdA hecht veel waarde aan het behoud van ’t dierenparkje. Het maatschappelijk belang van het dierenpark is vele malen groter dan die van de zwaluwentil of van paddenpoelen in het buitengebied. De PvdA zal het college in de begrotingsraad dan ook oproepen om deze bezuiniging te schrappen en heeft daarom een motie ingediend die vraagt om de subsidie in stand te laten.