PvdA maakt werk van geluidsoverlast door N348

23 december 2014

Jan Alberts heeft zich ingezet om de geluidsoverlast van de N348 opnieuw op de agenda van de provincie te krijgen. De burgers wonend langs deze provinciale weg klagen al jaren over de geluidsoverlast, die door het toenemend verkeer alleen maar erger wordt. In de raad van 18 december is een motie over deze problematiek raadsbreed aangenomen (Motie Minder geluid N348).  De weg is één van de meest geluid belastende wegen van onze provincie. Het wordt nu eindelijk tijd dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Het gaat om de 4-baans autoweg langs de kern van Brummen waar 100 km snelheid is toegestaan. Om ca 06.00 uur ’s ochtends is de N348 al zeer levendig door het vele vrachtverkeer van en naar Zutphen. De weg ligt op geen 50 meter van de voorgevels van de huizen, zonder geluidsafscherming of geluidsarm asfalt. In 2013 zijn er werkzaamheden aan de weg verricht, die hebben echter niet geresulteerd in een vermindering van de geluidsoverlast.

De fractie van de PvdA Brummen Eerbeek heeft inmiddels contact opgenomen met Muus Groot, de fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Gelderland. De PvdA wil zich hard maken voor de inwoners van Brummen die de dupe zijn van de geluidsoverlast die door de N348 wordt veroorzaakt. Muus Groot heeft namens de PvdA vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten om de problematiek bij de provincie aan de orde te stellen. De PvdA wil weten welke maatregelen genomen kunnen worden en of het college bereid is om die passende maatregelen te nemen. Hiermee heeft de PvdA de geluidsoverlast van de N348 op de provinciale agenda gezet.

N 348 ter hoogte van de Adelaarsstraat